1-petycja

List poparcia środowisk kultury i sztuki dla postulatów nauczycielek i nauczycieli

Kultura i sztuka solidarne ze szkołą!

My, niżej podpisani – pracownice i pracownicy kultury i sztuki, artystki i artyści – wyrażamy swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.

Wyrażając swoje pełne poparcie dla strajku nauczycieli i nauczycielek, żądamy od rządu RP zaprzestania lekceważenia strajkujących i spełnienia ich postulatów. W pełni rozumiemy tę grupę zawodową, która jest odpowiedzialna za edukację i kształtowanie postaw obywatelskich, co więcej, utożsamiamy się z nią. Sposób, w jaki rząd RP traktuje stronę strajkującą, ignorując ją i marginalizując, podsycając atmosferę niechęci, a nawet pogardy dla strajkujących jest skandaliczny i nie do zaakceptowania w państwie deklarującym przywiązanie do polityki społecznej, w tym umacniania rodziny. Brak zrozumienia dla walki o prawa nauczycieli i nauczycielek i utrudnianie im pracy poprzez odwlekanie uczciwych rozmów uważamy za wyrachowane i niedopuszczalne, dlatego powtarzamy raz jeszcze: żądamy poważnego potraktowania polskich nauczycieli i nauczycielek.

PODPISZ PETYCJĘ