slyder-3256drzew-finisaz

Ludomir Franczak, Aleksandra Skrabek – 3256 drzew

Galeria Labirynt | Plaza, ul. Lipowa 13 (wejście od ul. Ofiar Katynia)
Otwarcie: 30.05.2019 (czwartek), godz. 19.00; wernisaż tłumaczony na polski język migowy (Magdalena Gach) oraz na język angielski (Krystian Kamiński).
Wystawa czynna do 12.07.2019 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
Finisaż: 12.07.2019 (piątek), godz. 18.00
Wstęp wolny


Wystawa porusza problem współistnienia człowieka i przyrody w przestrzeni miejskiej, koegzystencji tych dwóch sił i ich wzajemnych wpływów. Tytuł wystawy „3256 drzew” odnosi się do ilości pozytywnych decyzji dotyczących wycinki drzew, które zostały wydane w Lublinie w ciągu ostatniego roku. Ta przytłaczająca ilość pokazuje, że mimo zależności człowieka od stanu środowiska, to ostatnie częściej poddane jest degradacji niż otoczone troską. W czasie trwania wystawy Ludomir Franczak nanosił na mapę miasta wszystkie miejsca wycinki, a następnie wraz z Jackiem Jaźwierskim odbywali swoiste pielgrzymki do każdego z nich. Fotografie wykonane podczas podróży do drzew systematycznie powiększały instalację, by ukazać ostateczny obraz i rozmiar przeprowadzonej w Lublinie wycinki.
Prezentowana wystawa skonstruowana jest poprzez nabudowanie i łączenie ze sobą różnorodnych materiałów: dokumentacji z działań podejmowanych w Lublinie oraz prywatnych archiwów Ludomira Franczaka i Aleksandry Skrabek. W ten sposób powstaje palimpsest materiałów odwołujących się do przyrody i kolonizacyjnej praktyki człowieka.

Integralną częścią projektu będzie publikacja tłumaczonego na język polski eseju Walking autorstwa Henry’ego Davida Thoreau (tłum.: Juliusz Pielichowski).