slyder-3256drzew

Ludomir Franczak, Aleksandra Skrabek – 3256 drzew

Galeria Labirynt | Plaza, ul. Lipowa 13 (wejście od ul. Ofiar Katynia)
Otwarcie: 30.05.2019 (czwartek), godz. 19.00; wernisaż tłumaczony na polski język migowy (Magdalena Gach) oraz na język angielski (Krystian Kamiński).
Wystawa czynna do 30.06.2019 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
Wstęp wolny

Wystawa porusza problem współistnienia człowieka i przyrody w przestrzeni miejskiej, koegzystencji tych dwóch sił i ich wzajemnych wpływów. Tytuł wystawy 3256 drzew odnosi się do ilości pozytywnych decyzji dotyczących wycinki drzew, które zostały wydane w Lublinie w ciągu ostatniego roku. Ta przytłaczająca ilość pokazuje, że mimo zależności człowieka od stanu środowiska, to ostatnie częściej poddane jest degradacji niż otoczone troską. W okresie poprzedzającym wystawę Ludomir Franczak stworzył mapę, na którą naniósł wszystkie miejsca wycinki, a następnie odbył swoistą pielgrzymkę do każdego z nich. Prezentowana wystawa skonstruowana jest poprzez nabudowanie i łączenie ze sobą różnorodnych materiałów: dokumentacji z działań podejmowanych w Lublinie oraz prywatnych archiwów Ludomira Franczaka i Aleksandry Skrabek. W ten sposób powstaje palimpsest materiałów odwołujących się do przyrody i kolonizacyjnej praktyki człowieka.

Integralną częścią projektu będzie publikacja tłumaczonego na język polski eseju Walking autorstwa Henry’ego Davida Thoreau (tłum.: Juliusz Pielichowski).