Marcin Pastwa

O antropologii obrazu – Marcin Pastwa

Wykład będzie próbą przybliżenia otwartej, interdyscyplinarnej koncepcji pojmowania obrazu w projekcie, którego metodologiczne kontury zarysował Hans Belting, budując swój projekt w dialogu między historią sztuki a innymi naukami o obrazie. Antropologiczne ufundowanie obrazu, rozpatrywane zarówno w perspektywie historycznej, czy archeologicznej, jak też będące wynikiem funkcjonowania nowych mediów w sztuce współczesnej, dotyczy refleksji w obszarze wyznaczonym przez cztery kategorie: medium, obraz, ciało i miejsce. Kategorie te wydają się opisywać człowieka, jako istotę medialną, właściwe “miejsce obrazów”.

 –> wstęp wolny <–