meet slyder

Meet the Neighbours

Finał: 20-23 września

Artyści i artyści:
Magdalena Franczak
Ludomir Franczak
Barbara Gryka
Asa Horvitz
Iwona Nowacka
Janek Turkowski
Benjamin Verdonck

Kuratorzy: ResKeil (Marta Keil i Grzegorz Reske)

Projekt Meet the Neighbours pyta o zmiany w miejskich przestrzeniach, zestawiając ze sobą pięć różnych urbanistycznych przestrzeni Manchesteru, Marakeszu, Groningen, Béthune i Lublina. W jaki sposób zmienia się kształt miasta i jaką rolę odgrywają w tym procesie artyści i artsytki? W jaki sposób mogą zabrać (krytyczny) głos w sprawie urbanistycznego rozwoju? W jakim stopniu obecność artystów i artystek w danej dzielnicy wpływa na dostęp do kultury ich sąsiadów? Jak i czy współtworzą miejsca, w których możliwy jest dialog i realna wymiana doświadczeń? I wreszcie: w jaki sposób mobilność twórców i twórczyń sytuuje się wobec mobilności ludności w Europie?
Meet the Neighbours nie jest kolejnym projektem o świecie sztuki, jego celem nie jest też realizacja danej kuratorskiej wizji. Wymyślany i realizowany przez i z artystami oraz artystkami, zwraca się w stronę najważniejszych partnerów artystów: społeczności, w której pracują i której członkowie i członkinie stają się ich pierwszymi rozmówcami, współpracownikami, adwersarzami, widzami. Projekt MTN realizowany jest poza granicami instytucji sztuki, w publicznych przestrzeniach pięciu miast. Chcemy zadać pytanie o to, kto właściwie tworzy ową przestrzeń publiczną, kto ma w niej prawo głosu, a kto nie i kto o tym decyduje? Kto wytwarza i kształtuje kontekst, w którym na co dzień pracujemy?
Bez wątpienia sztuka jest jedną z najważniejszych praktyk społecznych i jednym z podstawowych wspólnych dóbr — ten status zobowiązuje ją jednak do uważnego wsłuchania się w rytm przestrzeni, w których powstaje.

W Lublinie projekt będzie realizowany w dzielnicy mieszkaniowej LSM (Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa), powstałej w ramach utopijnego projektu urbanistycznego przełomu lat 50. i 60. Szczególnie interesować nas będzie Osiedle Słowackiego, którego architekci Zofia i Oskar Hansenowie, projektowali miasto jako dobro wspólne, a strukturę osiedla jako przestrzeń współpracy i współdzielenia.

Z dzisiejszej perspektywy jednak wydaje się, że niewiele z tych idei udało się wcielić w życie a rozumienie tego, co wspólne, na nowo wymaga namysłu.

Galeria Labirynt wspólnie z kuratorami Martą Keil i Grzegorzem Reske (Reskeil) proponuje artystom rezydencje na Osiedlu Słowackiego, gdzie będą pracować w ramach lokalnej społeczności, rozpoznając jej strukturę, mechanizmy i sposoby funkcjonowania. Zamienią się w słuch.

Meet the Neighbours to trzyletni interdyscyplinarny projekt, zapraszający artystów do przechodzących gwałtowne zmiany przestrzeni pięciu miast Europy i Północnej Afryki. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa. Meet the Neighbours realizowany jest w Manchester and Salford (Wielka Brytania); Béthune, Lillers & Bruay-la-Bussiere (Francja); Lublin (Polska); Marrakech (Moroko); Groningen (Holandia).

Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

reske-loga