slyder-mtn

Meet the Neighbours

Finał: 20-23 września

Artyści i artystki: Magdalena Franczak, Ludomir Franczak, Barbara Gryka, Asa Horvitz, Iwona Nowacka, Janek Turkowski, Benjamin Verdonck

Kuratorzy: ResKeil (Marta Keil i Grzegorz Reske)

Program:

20.09 (piątek)

godz. 16.00 || otwarcie ||| wydarzenie tłumaczone na PJM oraz j. angielski
Magdalena Franczak | Stacze | instalacja | pracownia „Miejsce”, ul. Balladyny 16

godz. 18.00 || otwarcie wystawy ||| wydarzenie tłumaczone na PJM oraz j. angielski
Barbara Gryka | Architektura od Środka | DS „Zana”, ul. Zana 11; Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5

godz. 19.00, 20.00
Ludomir Franczak | 6 / teatr mobilny | performans | pracownia „Miejsce”*, ul. Balladyny 16

godz. 18.00
Benjamin Verdonck | list | pracownia „Miejsce”, ul. Balladyny 16

 

21.09 (sobota)

godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Iwona Nowacka i Janek Turkowski, współpraca: Adam Ptaszyński|^| video-performans | targ, ul. Wileńska*

godz. 11.00.-17.00
Barbara Gryka | Architektura od Środka | DS „Zana”, ul. Zana 11; Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5

godz. 11.00-17.00
Magdalena Franczak | Stacze | instalacja | pracownia „Miejsce”, ul. Balladyny 16

godz. 11.00 – 17.00
Benjamin Verdonck | list | pracownia „Miejsce”, ul. Balladyny 16

 

22.09 (niedziela)

godz. 14.00-18.00
Barbara Gryka | Architektura od Środka | DS „Zana”, ul. Zana 11; Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5

godz. 14.00-18.00
Magdalena Franczak | Stacze | instalacja | pracownia „Miejsce”, ul. Balladyny 16

godz. 14.00 – 18.00
Benjamin Verdonck | list | pracownia „Miejsce”, ul. Balladyny 16

godz. 18.00
Asa Horvitz feat. Albert Karch & Kuba Więcek | Dźwięk Otwarty | koncert | Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5

godz. 20.00, 21.00
Ludomir Franczak | 6 / teatr mobilny | performans | Pracownia „Miejsce”*, ul. Balladyny 16

 

23 września (poniedziałek)

godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Iwona Nowacka i Janek Turkowski, współpraca: Adam Ptaszyński|^| video-performans | targ ul. Wileńska *

godz. 10.00-18.00
Barbara Gryka | Architektura od Środka | DS „Zana”, ul. Zana 11; Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5

godz. 10.00-18.00
Magdalena Franczak | Stacze| instalacja | pracownia „Miejsce”, ul. Balladyny 16

godz. 10.00 – 18.00
Benjamin Verdonck | list | pracownia „Miejsce”, ul. Balladyny 16

godz. 19.00, 20.00
Ludomir Franczak | 6 / teatr mobilny | performans ze specjalnym udziałem Roberta Curgenvena | Pracownia „Miejsce”*, ul. Balladyny 16

*obowiązują zapisy: mtn@labirynt.com | wstęp wolny

_______________________________________________________

Barbara Gryka | Architektura od środka 

Kilkumiesięczna obecność Barbary Gryki na osiedlu Słowackiego, zaowocowała niezwykłym zbiorowym portretem lokalnej społeczności. Artystka wędrując od mieszkania do mieszkania, portretuje krajobraz miasta nie od strony bryły, jak zwykliśmy je oglądać, ale „od podszewki” – poprzez żmudne mapowanie wnętrz budynków, i ludzi te budynki zamieszkujących.

Artystka nawiązuje świadomy dialog z „Zapisem socjologicznym” Zofii Rydet, oraz gra z teoriami Zofii i Oskara Hansenów – mniej lub bardziej aktualizujących się na lubelskim osiedlu.

Część materiału zgromadzonego podczas wielomiesięcznej pracy były już prezentowane lubelskiej publiczności podczas wystawy Tożsamość składa się z małych rzeczy. Pracą realizowaną na bazie tych materiałów artystka zdobyła także główną nagrodę w tegorocznym konkursie Artystycznej Podróży Hestii – jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla młodych twórców. Obecna prezentacja jest podsumowaniem dotychczasowej pracy – ale także z pewnością wyznaczy dalsze tropy poszukiwań artystki w jej eksplorowaniu lubelskiego osiedla

 

Janek Turkowski i Iwona Nowacka, współpraca: Adam Ptaszyński| ^

Dla Turkowskiego i Nowackiej lubelskie spotkanie z osiedlem Hansenów rozpoczęło się od wizyty na targowisku -zafascynowani po równo architekturą jak i społecznością tworzącą to miejsce, podczas swoich kolejnych wizyt zimą, wiosną i latem, skupili się zarówno na (nie)funkcjonalności architektury obiektu, jak też rozmaitych strategiach adaptacji, opracowanych przez użytkowników terenu. Jednym z punktów zbieżnych tych dwóch porządków są dominujące nad obszarem targowiska daszki – te utylitarne, co do zasady, konstrukcje, których celem jest ochrona sprzedawców i towarów przez słońcem i deszczem, staje się dla artystów idealnym przykładem urzeczywistnienia postulowanej przez Hansenów „formy otwartej” – twórczego przekształcania zastanej rzeczywistości, celem dopasowania jej do zmieniających się potrzeb. W swojej pracy Turkowski i Nowacka zapraszają widzów zarówno do spotkania z ich własną wizją tego miejsca, jak też budują przestrzeń spotkania z ludźmi pracującymi na targowisku na codzień, i poznania ich historii.

 

Magdalena i Ludomir Franczak | pracownia „Miejsce”

Artyści związani z Lublinem od 8 lat, postanowili na kilka miesięcy (a może i dłużej) otworzyć swoją pracownię w jednym z opuszczonych lokali usługowych osiedla Słowackiego. Miejsce odwołuje się zarówno do teorii Hansenów jak i teorii miejsca Mariusza Tchorka. Przestrzeń, pierwotnie służąca usługom i handlowi, zmienia się w pracownię artystyczną, której rolą jest zarówno stworzenie warunków dla twórczości jej gospodarzy, jak i przestrzeni potencjalnie otwartej na potrzeby mieszkańców najbliższego sąsiedztwa. Pracownia przestaje być terenem zamkniętym – skierowanym tylko na działalność artystów, a przekształca się w obszar wspólny, w którym gospodarze stają się opiekunami przestrzeni otwartej na innych i wychylonej ku nieoczywistym i nieoczekiwanym zdarzeniom. Miejsce jest też obszarem gdzie przecinają się drogi twórcze dwójki artystów pracujących jednocześnie wspólnie i osobno.

W trakcie finisażu projektu artyści zaprezentują dwie niezależne realizacje: instalację Magdaleny Franczak pt. Stacze, będącą nabudowaną na przestrzeni pracowni opowieścią o jego sąsiedztwie, oraz spektakle Ludomira Franczaka 6 / teatr mobilny budowane wokół historii pośrednio związanych z otoczeniem Miejsca.

 

Asa Horvitz  | Open Sound

Asa Horvitz to amerykański muzyk, kompozytor i twórca teatralny, którego pobyt w Lublinie stał się pierwszym przystankiem w drodze do planowanego osiedlenia się w Europie. Artysta zafascynowane od lat teoriami Aby Warburga w spotkaniu z lubelskim osiedlem poszukuje kolejnych tropów w śledzeniu dróg symboli pomiędzy otaczającą nas rzeczywistością i wyobrażeniami. Wspólnie z dwójką młodych polskich muzyków: Albertem Karchem i Kubą Więckiem Horvitz zaprasza aby wspólnie snuć rozważania o wędrówkach symboli i ich znaczeń, o wschodnioeuropejskich korzeniach jego rodziny, i o tym jak rzeczywistość postrzegać będzie sztuczna inteligencja.

 

Benjamin Verdonck | list

Flamandzki artysta znany w Europie zarówno ze swoich plastycznych spektakli, performowanych instalacji, jak i prac wizualnych, z unikalnym wyczuciem bada każdorazowo terytorium na które wchodzi, próbuje stworzyć unikalny, subiektywny atlas miejsca – budowany najczęściej z nieoczywistych elementów – często na pozór niedostrzeganych w otoczeniu. Takiemu procesowi chce też Verdonck poddać osiedle Słowackiego. Makieta przez niego przygotowana, jest tego procesu pierwszym etapem.

 

O projekcie:

Projekt Meet the Neighbours pyta o zmiany w miejskich przestrzeniach, zestawiając ze sobą pięć różnych urbanistycznych przestrzeni Manchesteru, Marakeszu, Groningen, Béthune i Lublina. W jaki sposób zmienia się kształt miasta i jaką rolę odgrywają w tym procesie artyści i artsytki? W jaki sposób mogą zabrać (krytyczny) głos w sprawie urbanistycznego rozwoju? W jakim stopniu obecność artystów i artystek w danej dzielnicy wpływa na dostęp do kultury ich sąsiadów? Jak i czy współtworzą miejsca, w których możliwy jest dialog i realna wymiana doświadczeń? I wreszcie: w jaki sposób mobilność twórców i twórczyń sytuuje się wobec mobilności ludności w Europie?
Meet the Neighbours nie jest kolejnym projektem o świecie sztuki, jego celem nie jest też realizacja danej kuratorskiej wizji. Wymyślany i realizowany przez i z artystami oraz artystkami, zwraca się w stronę najważniejszych partnerów artystów: społeczności, w której pracują i której członkowie i członkinie stają się ich pierwszymi rozmówcami, współpracownikami, adwersarzami, widzami. Projekt MTN realizowany jest poza granicami instytucji sztuki, w publicznych przestrzeniach pięciu miast. Chcemy zadać pytanie o to, kto właściwie tworzy ową przestrzeń publiczną, kto ma w niej prawo głosu, a kto nie i kto o tym decyduje? Kto wytwarza i kształtuje kontekst, w którym na co dzień pracujemy?
Bez wątpienia sztuka jest jedną z najważniejszych praktyk społecznych i jednym z podstawowych wspólnych dóbr — ten status zobowiązuje ją jednak do uważnego wsłuchania się w rytm przestrzeni, w których powstaje.

W Lublinie projekt będzie realizowany w dzielnicy mieszkaniowej LSM (Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa), powstałej w ramach utopijnego projektu urbanistycznego przełomu lat 50. i 60. Szczególnie interesować nas będzie Osiedle Słowackiego, którego architekci Zofia i Oskar Hansenowie, projektowali miasto jako dobro wspólne, a strukturę osiedla jako przestrzeń współpracy i współdzielenia.

Z dzisiejszej perspektywy jednak wydaje się, że niewiele z tych idei udało się wcielić w życie a rozumienie tego, co wspólne, na nowo wymaga namysłu.

Galeria Labirynt wspólnie z kuratorami Martą Keil i Grzegorzem Reske (Reskeil) proponuje artystom rezydencje na Osiedlu Słowackiego, gdzie będą pracować w ramach lokalnej społeczności, rozpoznając jej strukturę, mechanizmy i sposoby funkcjonowania. Zamienią się w słuch.

Meet the Neighbours to trzyletni interdyscyplinarny projekt, zapraszający artystów do przechodzących gwałtowne zmiany przestrzeni pięciu miast Europy i Północnej Afryki. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa. Meet the Neighbours realizowany jest w Manchester and Salford (Wielka Brytania); Béthune, Lillers & Bruay-la-Bussiere (Francja); Lublin (Polska); Marrakech (Moroko); Groningen (Holandia).

Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

Dziękujemy Wydziałowi Artystycznemu UMCS za użyczenie przestrzeni na wystawę Barbary Gryki pt. Architektura od Środka.

UMCS_artystyczny_sygnet_CMYK

reske-loga