Miasto 2.1. Kultura-edukacja-partycypacja

Miasto 2.1. Kultura-edukacja-partycypacja

Zakład Filozofii i Socjologii Polityki Wydziału Politologii UMCS, Stowarzyszenie Dobrych Praktyk Społecznych „Zmiana” oraz Galeria Labirynt zapraszają do udziału w projekcie Miasto 2.1. Kultura-edukacja-partycypacja, składającym się z trzech części: konferencji  Miasto XXI wieku. Teoria i praktyka, warsztatów, panelu dyskusyjnego.

Wśród gości są wybitni specjaliści, teoretycy i praktycy, zajmujący się szeroko rozumianą tematyką studiów miejskich: wykładowcy akademiccy z największych ośrodków akademickich z kraju (m.in. prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Paweł Możdżyński, dr Przemysław Pluciński, dr Katarzyna Kuć-Czajkowska, dr Joanna Hołda, dr Agnieszka Michalska-Żyła, dr Joanna Wowrzeczka, dr Paweł Kubicki, dr Maciej Rajewski), jak również aktywiści społeczni i przedstawiciele instytucji miejskich (Marcin Skrzypek, Hanna Gill-Piątek, dr Justyna Syroka, Alina Czyżewska).

Program:

Konferencja Miasto XXI wieku. Teoria i praktyka
8.10 (czwartek)
godz. 10.00-13.00, obrady plenarne: Polityki miejskie, Wydział Politologii, UMCS
godz. 14.30-17.00, obrady plenarne: Miasto obywatelskie, Galeria Labirynt
9.10 (piątek)
godz. 10.00-13.00, obrady plenarne: Kultura w mieście, Galeria Labirynt

Warsztaty, Galeria Labirynt
7.10 (środa), godz. 15.00-19.00
Gra w Przestrzeń i Gra Wartości, prowadzenie: Marcin Skrzypek
8.10 (czwartek), godz. 9.00-13.00
Koszmar partycypacji kontra wanna z kolumnadą, czyli jak uniknąć pułapek w dialogu społecznym przy rewitalizacji, prowadzenie: Hanna Gill-Piątek
8.10 (czwartek), godz. 14.00-18.00
Czyny dowolne – czyny konieczne, prowadzenie: Joanna Wowrzeczka
9.10 (piątek), godz. 9.00-13.00
Miasto obywatelskie: lokalna aktywizacja i partycypacja społeczna, prowadzenie: Alina Czyżewska

Panel dyskusyjny, Galeria Labirynt
9.10 (piątek), godz. 14.30-16.00

Zapisy na warsztaty: projekt.miasto.lublin@o2.pl
Dodatkowe informacje: www.miasto21wieku.wordpress.com

Projekt realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

m21-1