czarno-biała grafika, trzy strzałki w czarnym kole

Michał Kozłowski – O unikalności faszyzmu | wykład połączony z dyskusją

Wykład i dyskusja tłumaczone na PJM
Wstęp wolny

Jak rozumieć faszyzm?
Czy był on tylko epizodem dawno minionych czasów czy też raczej odradza się w każdej epoce w nowym przebraniu?
A może to kategoria metafizyczna?
Jeśli uznajemy wyjątkowość Zagłady, to czy ta wyjątkowość przysługuje jej sprawcom?

Każda z odpowiedzi na te pytania jest niebezpieczna.

Zapraszamy na wykład Michała Kozłowskiego – filozofa, socjologa, publicysty związanego z Uniwersytetem Warszawskim, połączony z dyskusją wokół problemu odradzającego się w Europie faszyzmu.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich do włączenia się w działania Roku Antyfaszystowskiego – niezależnej, ogólnopolskiej, oddolnej koalicji instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, samodzielnych kolektywów oraz indywidualnych aktywistek i artystek, które wspólnie pracują nad stworzeniem dużej sieci antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych i działań społecznych (przeczytaj więcej o Roku Antyfaszystowskim).