Młodzież

Aktualne wydarzenia dla młodzieży

PS Poznaj Sztukę!
/ cykl zajęć dla młodzieży ze szkół średnich /

PS Poznaj sztukę! to cykl zajęć dla uczniów/uczennic szkół średnich, którzy chcą lepiej poznać sztukę współczesną. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i prezentacji wybranych dzieł współczesnych artystów m.in. z nurtu sztuki krytycznej, feministycznej oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Podczas zajęć młodzież uczy się samodzielnie interpretować zjawiska występujące w sztuce najnowszej oraz rozwija umiejętność krytycznego myślenia.

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, od października do grudnia 2019 roku, w wybrane wtorki o godz. 17.00. Cykl składa się z 6 spotkań trwających ok. 1,5 h.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 30.09.2019 na adres mailowy: galeria@labirynt.com.

Więcej informacji:
Agnieszka Cieślak
tel. +48 81 466 59 20 wewn. 31

 

#ARTLAB
/ warsztaty dla grup zorganizowanych ze szkół średnich / 

Program edukacyjny towarzyszący wystawom składa się z oprowadzania po ekspozycji przez przewodnika/przewodniczkę oraz  z części warsztatowej, która pomaga przepracować pojawiające się na wystawie tematy. Proponowane ścieżki edukacyjne realizowane na danej ekspozycji są wyrazem różnorodności treści eksponowanych prac oraz bogactwa technik artystycznych i mediów stosowanych przez artystów sztuki współczesnej, a także stanowią podstawę do ciekawych dyskusji. Zajęcia edukacyjne w Galerii Labirynt są okazją do poznania najważniejszych pojęć, związanych ze sztuką współczesną.

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com. Zajęcia są odpłatne; bilet: 1 zł/os., Galeria zapewnia potrzebne materiały.
Czas trwania: ok. 60 minut

 

OTWARTY LABIRYNT
/ zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami /

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw prezentowanych w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają jeszcze lepiej zrozumieć eksplorowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i/lub mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć na indywidualne potrzeby grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Udział w zajęciach jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com.
Czas trwania: ok. 60 minut