Młodzież

Aktualne wydarzenia dla młodzieży

 

PS Poznaj Sztukę!
/ cykl zajęć dla młodzieży ze szkół średnich /

PS Poznaj sztukę! to cykl zajęć dla uczniów/uczennic szkół średnich, którzy chcą lepiej poznać sztukę współczesną. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i prezentacji wybranych dzieł współczesnych artystów m.in. z nurtu sztuki krytycznej, feministycznej oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Edycja planowana na rok szkolny 2018/2019 skoncentrowana jest wokół związków sztuki z zagadnieniami takimi jak prawa człowieka, wolność, demokracja, pojęcie władzy oraz roli jednostki w społeczeństwie obywatelskim. Podczas zajęć młodzież uczy się samodzielnie interpretować zjawiska występujące w sztuce najnowszej oraz rozwija umiejętność krytycznego myślenia.

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, od października do grudnia 2018 roku, w wybrane wtorki o godz. 17.00. Cykl składa się z 5 spotkań trwających ok. 1,5 h.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10.10.2018 na adres mailowy: galeria@labirynt.com.

Więcej informacji:
Agnieszka Cieślak
tel. +48 81 466 59 20 wewn. 31

 

#ARTLAB
/ warsztaty dla grup zorganizowanych ze szkół średnich / 

Program edukacyjny towarzyszący wystawom składa się z oprowadzania po ekspozycji przez przewodnika/przewodniczkę oraz  z części warsztatowej, która pomaga przepracować pojawiające się na wystawie tematy. Proponowane ścieżki edukacyjne realizowane na danej ekspozycji są wyrazem różnorodności treści eksponowanych prac oraz bogactwa technik artystycznych i mediów stosowanych przez artystów sztuki współczesnej, a także stanowią podstawę do ciekawych dyskusji. Zajęcia edukacyjne w Galerii Labirynt są okazją do poznania najważniejszych pojęć, związanych ze sztuką współczesną.

Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com. Zajęcia są odpłatne; bilet: 1 zł/os., Galeria zapewnia potrzebne materiały.
Czas trwania: ok. 60 minut

 

WOLNOŚĆ, SZTUKA, DEMOKRACJA
/ lekcje szkolne /

Celem zajęć jest zachęcenie młodych ludzi do udziału w wyborach, kształtowanie ich postawy obywatelskiej oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Zajęcia w formie warsztatów ujawnią związki sztuki z zagadnieniami takimi jak prawa człowieka, wolność, demokracja, pojęcie władzy oraz rola jednostki w społeczeństwie obywatelskim. Do wyboru przedstawiamy trzy tematy lekcji.
a) Czy artyście wolno wszystko? – sztuka w społeczeństwie demokratycznym
b) (Nie)grzeczne dziewczyny – wątki feministyczne w sztuce współczesnej
c) Pomnik przed twoim oknem – sztuka współczesna w przestrzeni publicznej

Lekcje prowadzimy w szkołach lub w Galerii Labirynt. Zapisy i dodatkowe informacje: Agnieszka Cieślak, tel. +48 81 466 59 20 wewn. 31 / agnieszka.cieslak@labirynt.com.

 

OTWARTY LABIRYNT
/ zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami /

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw prezentowanych w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają jeszcze lepiej zrozumieć eksplorowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i/lub mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć na indywidualne potrzeby grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Udział w zajęciach jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com.
Czas trwania: ok. 60 minut