slyder_starakiewicz

Model i metafora. Co potrafi obraz? – spotkanie z Mają Starakiewicz i Jakubem Woynarowskim

Spotkanie tłumaczone na PJM
Wstęp wolny

Infografika to pojęcie, które weszło do powszechnej świadomości. Czy można ją jednak traktować jako wypowiedź o wadze równej tekstowi? Czy nasza nieufność do obrazu, postrzeganie go jako medium mniej racjonalnego, wystarczy, aby obronić odpowiedź na „nie”? Jakie argumenty mogą stać za „tak”? Obie odpowiedzi można uzasadniać, sięgając do dziedzin takich jak kognitywistyka czy psychologia, a ciekawych przykładów dostarcza zarówno projektowanie graficzne, jak i historia sztuki.

Punktem wyjścia spotkania będzie książka Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce mówiąca, za pomocą obrazu i tekstu, o tym, w jaki sposób komunikaty wizualne mogą uzupełniać, a czasami nawet zastępować tekst. Autorzy opowiedzą o tytułowym modelu, graficznej formie metafory, który jest skutecznym narzędziem do mówienia o tym, co nieznane przez odniesienie do tego, co znajome. Zaprezentują przykłady map, schematów i esejów wizualnych przekazujących w jasny sposób skomplikowane zagadnienia.

Maja Starakiewicz – doktorantka na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, absolwentka tej samej uczelni. Współorganizatorka konferencji o narracji wizualnej Narrakcje, autorka esejów o sztuce i projektowaniu graficznym, projektantka i ilustratorka. Zajmuje się projektowaniem na potrzeby instytucji edukacyjnych.

dr Jakub Woynarowski – artysta wizualny, kurator, projektant, wykładowca w Pracowni Rysunku Narracyjnego na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Autor projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej, w tym instalacji w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 r., współautor książek Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama i Corpus Delicti. Laureat Paszportu Polityki w kategorii sztuk wizualnych.