Najlepsze dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS - malarstwo, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, rzeźba, ceramika, fotografia, intermedia, multimedia, film animowany oraz wideo

Najlepsze dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 2010 – 2013

Jest to pierwsza tak obszerna prezentacja dorobku dydaktycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Wystawa wpisuje się w ubiegłoroczny jubileusz 40-lecia kierunków artystycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz w obchody 70-lecia istnienia uczelni w roku bieżącym. Prace przedstawione na wystawie reprezentują wszystkie dyscypliny artystyczne obecne w ISP w formie kierunków studiów bądź specjalności, takie jak: malarstwo, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, rzeźba, ceramika, fotografia, intermedia, multimedia, film animowany oraz wideo.

Uczestnicy wystawy: Malwina Adaszek, Katarzyna Barej, Bernadetta Benedysiuk, Krzysztof Bryła, Anna Chabros, Grzegorz Czarnota, Rafał Czępiński, Maja Długosz, Przemysław Garczyński, Ewa Gierasimiuk, Agnieszka Grajda, Artur Grochowski, Marian Guzikowski, Valerija Iesalova, Jadwiga Kiciak, Marek Kuśmierek, Grzegorz Kozak, Katarzyna Kozłowska, Jolanta Lach, Klaudia Lipczewska, Mateusz Majewski, Tomasz Majewski, Monika Martys, Michał Mejnartowicz, Andrzej Mosio, Natalia Nestorowicz, Urszula Pieregończuk, Karol Pomykała, Szymon Popielec, Alicja Pulik, Justyna Pytko-Rakowska, Katarzyna Rak, Anna Rybak, Łukasz Serej, Anna Sprężyna, Justyna Stołyhwo, Alina Trusiewicz, Karolina Włodek, Wojciech Wróblewski, Paulina Wójcik, Kamil Zaniewski.

Otwarcie: 7.03.2014 (piątek), godz. 19.00
Wystawa czynna do 30.03.2014 (wt. – niedz., w godz. 12.00 – 19.00, wstęp wolny)

Najlepsze dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS