Niepokój - wystawa prac z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Niepokój

Tytus Dzieduszycki-Sas, Dariusz Kociński, Tomasz Kowalski, Andrij Linik, Anna Orlikowska, Agnieszka Polska, Krzysztof Pruszkowski, Paulina Sadowska, Piotr Sakowski, Konrad Smoleński, Marcin Sudziński

Prezentowane na wystawie prace pochodzą z Kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

„Nowy surrealizm” to nurt, którego zapowiedzi pojawiły się kilka lat temu. Jego dość szybka recepcja, może być reakcją na racjonalne lub upolitycznione dyskursy obecne w sztuce ostatnich dwóch dziesięcioleci – m. in. w obrębie nurtu sztuki krytycznej, ale może też wynikać z neoromantycznej tęsknoty za niesamowitością, za tym, co drzemie w szczelinach rzeczywistości, za tym, co niedookreślone, co pojawia się pod przymkniętymi powiekami, za tym, co oniryczne, zamazane. Wydaje się nawet, że surrealizm nie utonął w wielości nurtów, kierunków i stylistyk. Dziś pobrzmiewa dość wyraźnie w sztuce współczesnych artystów, korzystających swobodnie i eklektycznie z awangardowej i neoawangardowej spuścizny.
W kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znalazło się wiele prac artystów współtworzących ową nieformalną, płynną, trudną do jasnego wyodrębnienia z rwącego nurtu sztuki aktualnej, falę nowego surrealizmu. Nawet jeśli wielu z tych prac nie sposób łatwo wpisać w jego umowne ramy – pewne jest to, że formą i niepokojącą treścią są one bliskie temu, co „uncanny” – a każde zetknięcie z niesamowitym rodzi niepokój.
Przekonanie o tym, że są takie chwile, kiedy współczesnemu artyście coraz częściej towarzyszy niepokój i „wszystko wydaje mu się nie tak znów prostym i jasnym”, stało się osią wystawy.

Kuratorzy: Paulina Zarębska-Denysiuk, Ernest Malik

Otwarcie: 18 lipca 2014 (piątek), godz. 19.00
Wystawa czynna do 3 sierpnia 2014 (wt.-niedz., w godz. 12.00-19.00, wstęp wolny)

NIEPOKÓJ

Wystawa organizowana we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych

LTZSP