Mariusz Tarkawian, Zbigniew Libera, Angelika Markul, He Chengyao

Nowe sztuki w kolekcji

Prezentacja prac zakupionych w 2013 roku do kolekcji Galerii Labirynt:

◆ He Chengyao, Testimony, tryptyk fotograficzny, 2001-2002
◆ He Chengyao, 99 needles, fotografia, 2002
◆ Angelika Markul, A l’intérieur de la nuit, obiekt, 2012
◆ Zbigniew Libera, Ludzie palą pieniądze (praca z cyklu Sąd Ostateczny), fotografia, 2013
◆ Mariusz Tarkawian, 366 obrotów, cykl rysunków, 2013 (rysunki powstają w ramach projektu Mariusz Tarkawian – 366 obrotów)

Kiedy:
21-22.12.2013 oraz 28-29.12.2013  | zapraszamy w godz. 12.00 – 19.00 | wstęp wolny

O kolekcji:
Początki kolekcji sztuki Galerii Labirynt sięgają lat 60. XX wieku. Najbardziej wyraźny kształt nadał jej Andrzej Mroczek, który w latach 1981 – 2009 kierował Biurem Wystaw Artystycznych. Kolekcja rodziła się w czasie intensywnego stawiania pytań o koncepcje i kondycję sztuki. Ideą sztuki było wówczas badanie własnych granic oraz testowanie rzeczywistości za pośrednictwem języka oraz poprzez użycie nowych mediów (fotografia, film, wideo). Sztuka uczestniczyła w grze na polu językowym, polu koncepcji i interpretacji. Galeria Labirynt BWA odnotowywała te fakty. Istotne dla programu Galerii i Kolekcji stały się dzieła artystów związanych z nurtem intelektualnym – sztuką konceptualną, sztuką performance, fotomediami, filmem, wideo, sztuką kontekstualną, land artem, poezją wizualną, abstrakcją geometryczną. Wartością Kolekcji jest zachowanie ważnych dzieł neoawangardowego dziedzictwa, bez którego nie byłyby możliwe wypowiedzi artystów następnych dekad, a także obecnego, najmłodszego pokolenia twórców.
Kolekcja reprezentowana jest przez dzieła najważniejszych artystów sztuki współczesnej w Polsce takich jak: Janusz Bałdyga, Włodzimierz Borowski, Jan Dobkowski, Edward Dwurnik, Maurycy Gomulicki, Koji Kamoji, Marek Konieczny, Natalia LL, Jarosław Modzelewski, Irena Nawrot, Andrzej Partum, Włodzimierz Pawlak, Maria Pinińska – Bereś, Zygmunt Piotrowski, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Mikołaj Smoczyński, Jan Świdziński, Stefan Themerson, Jerzy Truszkowski, Zbigniew Warpechowski, Anastazy Wiśniewski, Ryszard Woźniak, Krzysztof Zarębski, Jan Ziemski, a także artystów zagranicznych jak m. in.: Sarenco, Eugenio Miccini, Franco Verdi, Christo.
Galeria Labirynt systematycznie prezentuje prace z kolekcji („Zakręty awangardy”, „Foto-Kolekcje”) oraz organizuje wystawy przeznaczone dla najmłodszych widzów („Sztuczna wyspa”, „W Labiryncie sztuki”). Kolekcja jest systematycznie powiększana i uzupełniana o dzieła, które wpisują się w założenia programowe Galerii Labirynt. Więcej >>

Zakup prac dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego