uni

O wolności w sztuce współczesnej | wykład tłumaczony na PJM

Wykład będzie tłumaczony na polski język migowy.
Wstęp wolny

Wykład będzie dotyczył zagadnienia wolności i granic w sztuce współczesnej, będącej polem bitwy znoszących się wzajemnie idei i postaw, przestrzenią, w której mamy do czynienia z różnorodnymi postawami światopoglądowymi, gdzie niejednokrotnie przekraczane są bądź testowane granice. Temat ten zostanie przybliżony na przykładzie działalności artystycznej wybranych polskich i zagranicznych twórców.

Wykład potrwa ok. 90 minut.

_____________________________

Wydarzenie realizowane w ramach akcji Sezon Lublin.
Więcej: www.sezon.lublin.eu

logo sezon

_____________________________