Obraz: materia ― forma ― struktura ― konstrukcja

Obraz: materia ― forma ― struktura ― konstrukcja

Otwarcie wystawy: 28.05 (czwartek), godz. 19.00 | Galeria Labirynt – Plaza
Lublin, ul. Lipowa 13 (wejście od ul. Ofiar Katynia)
Czynna do 16.06 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00, wstęp wolny)

Wystawa „Obraz: materia ― forma ― struktura ― konstrukcja” to owoc konkursu i trzecie wspólne przedsięwzięcie młodych artystów UMCS oraz studentów historii sztuki KUL prowadzących Galerię 1 im. B. Słomki.

Kolejne nurty i kierunki na nowo definiują dzieło sztuki i sposób jego rozumienia. Artyści dwudziestowieczni podważyli znaczenie tematu i literackiej treści dzieła sztuki, by zastąpić je szeregiem pojęć „oczyszczających”, jak forma, materia, struktura, konstrukcja.

Jaką rolę pełnią dziś te modernistyczne koncepcje? Czy wciąż mogą służyć za podstawę rozumienia i oś organizującą dzieło sztuki? Jaką treścią można je wypełnić? Czy mogą być nośnikiem informacji, idei, tworzyć konteksty i symbole? Czy wciąż owocne może być odejście od przedstawienia na rzecz samoistnej formy lub materii? A może można je rozumieć jako formę wizualności, która określa kształt naszego oglądu rzeczywistości? Czym jest sformalizowany, ustrukturyzowany i skonstruowany obraz? Samoistnym tworem estetycznym, czy medium używającym materii, form i struktur do mówienia o czymś innym niż on sam? Od czego zależy jego siła oddziaływania? Gdzie kryje się ciężar takiego dzieła? Co sprawia, że zachwyca nas ono, porusza, zapada w pamięć? Do jakich napięć dochodzi pomiędzy przedstawieniem a formą, strukturą i konstrukcją? Jak można przeformułować koncepcje struktury i konstrukcji, by służyły współczesnym formom wypowiedzi artystycznej? Jednym słowem, czy możliwa i potrzebna jest jakaś forma neo-modernizmu, a jeśli tak, to w jakiej postaci? Prace zaprezentowanie na wystawie są próbą odpowiedzi młodych twórców na postawione pytania.

artyści: Bartosz Cebula, Agnieszka Dudek, Kacper Kowalski, Mikołaj Kowalski, Maciej Kusy, Małgorzata Pawlak, Marcin Proczek, Katarzyna Sienkiewicz, Agnieszka Waseńczuk, Paweł Woźniak

kuratorki: Magda Zieniewicz, Justyna Woźniak