Cykl wykładów

Obraz w kolekcji nowoczesnej – modernizm i jego paradygmaty

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Filia nr 2 przy ul. Peowiaków 12 (Centrum Kultury): środy, godz. 17.00
Galeria Labirynt (ul. ks. J. Popiełuszki 5): wtorki, godz. 17.00

Program:

Ryszard Kasperowicz, Bernard Berenson: modernizm dla wszystkich
1.10.2014 (Biblioteka), 9.10.2014 (Labirynt)

Kamila Leśniak, Fotografia – nowa sztuka? O kolekcji Alfreda Stieglitza
15.10.2014 (Biblioteka), 21.10.2014 (Labirynt)

Anna Głowa, Instrumentalizacja modernizmu – Ara Pacis w Rzymie
29.10.2014 (Biblioteka), 4.11.2014 (Labirynt) WYKŁAD ODWOŁANY

Paulina Zarębska – Denysiuk, Kunstkammera – obraz świata. Na przykładzie drezdeńskiej kolekcji
12.11.2014 (Biblioteka), 18.11.2014 (Labirynt)

Piotr Majewski, Dzieła polskich artystów w kolekcji Centre Pompidou w Paryżu
26.11.2014 (Biblioteka), 2.12.2014 (Labirynt)

Aleksandra Skrabek, Fotograficzne dokumentacje histerii w szpitalu Salpetière. Dziewiętnastowieczna mania katalogowania
10.12.2014 (Biblioteka), 16.12.2014 (Labirynt)

Ewa Letkiewicz, Trash collection Andy Warhola
7.01.2015 (Biblioteka), 13.01.2015 (Labirynt)

Jacek Jaźwierski, Joseph M.W. Turner w Tate Gallery: modernistyczne interpretacje romantyzmu – romantyczne kreacje modernizmu
21.01.2015 (Biblioteka), 27.01.2015 (Labirynt)

Aneta Kramiszewska, Dialog, czy dwa monologi ? Koncepcja prezentacji sztuki religijnej w Muzeum Katedralnym w Wűrzburgu
18.02.2015 (Biblioteka), 24.02.2015 (Labirynt)

Marcin Maron, Obrazy filmowe Wojciecha J. Hasa jako alegoryczne kolekcje. Lalka i Sanatorium pod Klepsydrą w kontekście historiozoficznych koncepcji Waltera Benjamina
11.03.2015 (Biblioteka), 17.03.2015 (Labirynt)

Marcin Lachowski, Fotografie muzealne Thomasa Strutha
25.03.2015 (Biblioteka), 31.03.2015 (Labirynt)

Dorota Seweryn, Niezrealizowana idea – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krzemieńcu
8.04.2015 (Biblioteka), 14.04.2015 (Labirynt)

Marcin Pastwa, Zbieranie: kolekcja vs. archiwum
22.04.2015 (Biblioteka), 28.04.2015 (Labirynt)

Marta Ryczkowska, Kolekcje sztuki efemerycznej w Polsce i za granicą
6.05.2015 (Biblioteka), 12.05.2014 (Labirynt)

Aniela Mroczek, Dokumentacja sztuki performans jako element kolekcji
20.05.2015 (Biblioteka), 26.05.2015 (Labirynt)

– – – – – Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Instytut Historii Sztuki KUL Jana Pawła II
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

– – – – – Współpraca:
Galeria Labirynt