OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obrazy pustki i ciszy. Podróż do granic malarstwa – Jacek Jaźwierski

23.05.2013, godz. 19.00

Wykład będzie próbą zbadania tych szczególnych przypadków w malarstwie od końca osiemnastego wieku do dziś, w których dochodzi do głosu paradoks pustki – czegoś, co sprzeciwia się malarskiej skłonności przedstawiania – oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, co tę pustkę wypełnia. Estetyka pustki, która z braku zmienia się w nicość, a niekiedy w nieskończoność, każe artyście mierzyć się z tym, czego nie sposób zobaczyć, i nieuchronnie prowadzi malarstwo do granic obrazowania, nieustannie je poszerzając.

Dr Jacek Jaźwierski od 2000 roku pracuje w Instytucie Historii Sztuki KUL – najpierw jako asystent i adiunkt  w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej, a od 2008 jako adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych. Interesuje go angielska teoria sztuki i estetyka od końca XVII do początku XIX wieku, a zwłaszcza teoria malarstwa Jonathana Richardsona i Sir Joshuy Reynoldsa. Jego zainteresowania badawcze obejmują również problem odbioru dzieł sztuki i roli wyobraźni w estetycznym obcowaniu z naturą.

–> wstęp wolny <–