Oprowadzanie dla osób z dysfunkcjami słuchu

Oprowadzanie po wystawie dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na oprowadzanie po edukacyjnej wystawie dla dzieci Na opak.
Udział jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy.

Więcej informacji: Anna Szary, edu@labirynt.com