slyder-osa

OSA – Otwarte Studio Antyfaszystowskie

OSA zagnieździła się we wnętrzu odnowionego kiosku typu K67, zaprojektowanego w 1966 roku przez jugosłowiańskiego architekta Sašę Mächtiga. Charakterystyczny design i nowoczesna konstrukcja były punktem wyjścia do stworzenia przestrzeni prezentującej wypowiedzi i działania antywojenne w historii sztuki, kultury i aktywizmu społecznego, poprzez materiały historyczne oraz projekty współczesnych artystek i artystów. Futurystyczna forma kiosku K67 była inspiracją do wyobrażenia sobie wizji przyszłości bez wojen i przemocy.

Projekt OSA opracowany przez kolektyw RUCH stanowi mobilną wystawę i materialne archiwum inicjatywy Rok Antyfaszystowski, czyli oddolnej, antyfaszystowskiej i antywojennej koalicji instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, kolektywów oraz artystów, artystek, aktywistów i aktywistek.

 

Więcej informacji o roku antyfaszystowskim.

aifdpimpjfnllgbo

Projekt został dofinansowany przez Foundation for Arts Initiatives.

FfAI_logo_FINAL_BLK [Przekonwertowany]