otwarty labirynt

Otwarty Labirynt | warsztaty dla grup zorganizowanych

/wt-czw/ 9:00-15:00

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Zajęcia oparte będą na zwiedzaniu wystawy „Six Memos”, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają jeszcze lepiej zrozumieć eksplorowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i/lub mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć na indywidualne potrzeby grupy w oparciu o wybrany przez nią temat.

Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, rafal.lis@labirynt.com / bezpłatne
Czas trwania: ok. 60 minut