otwarty labirynt

Otwarty Labirynt | zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Zajęcia oparte będą na zwiedzaniu aktualnej wystawy prezentowanej w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają jeszcze lepiej zrozumieć eksplorowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i/lub mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć na indywidualne potrzeby grupy w oparciu o wybrany przez nią temat.

Udział jest bezpłatny. Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com.

Czas trwania: ok. 60 minut

Więcej informacji o wystawie