otwarty labirynt

Otwarty Labirynt – zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami po wystawie

/ wt-pt / 9:00-15:00

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Zajęcia oparte będą na zwiedzaniu aktualnej wystawy prezentowanej w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają jeszcze lepiej zrozumieć eksplorowany temat.
Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i/lub mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

W przypadku spraw dotyczących osób Głuchych prosimy o kontakt z Justyną Kieruzalską pod adresem justyna.kieruzalska@labirynt.com

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć na indywidualne potrzeby grupy w oparciu o wybrany przez nią temat.
Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com / bezpłatne
Czas trwania: ok. 60 minut