Performance Platform Lublin 2014

Otwarty nabór artystów do udziału w festiwalu Performance Platform Lublin 2014

Fundacja Sztuki Performance i Galeria Labirynt zapraszają do udziału w konkursie towarzyszącym 6. edycji międzynarodowego festiwalu Performance Platform Lublin. Festiwal odbywa się w Lublinie od roku 2009 i jest poświęcony sztuce performance. Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja różnorodności dróg, strategii i postaw artystycznych oraz nowych zjawisk zachodzących w tej dziedzinie sztuki. Szczególną uwagę poświęcamy twórczości artystów młodych, stojących na początku swojej drogi twórczej, zainteresowanych poszukiwaniami w obszarze sztuki performance.

PPL odbędzie się w dniach 16-18.10.2014 w Galerii Labirynt w Lublinie. Program festiwalu obejmuje dwie części: prezentację performances na żywo oraz część filmową, w ramach której zaprezentowana zostanie wybrana dokumentacja filmowa performances oraz wideoperformances. W związku z tym konkurs obejmuje dwa nabory: do programu „live” oraz „wideo”. Można wziąć udział w obu naborach, bądź tylko w jednym z nich.

Performance Platform Lublin 2014

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia i nie brali udziału w poprzednich edycjach festiwalu Performance Platform Lublin.

JAK APLIKOWAĆ

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną aplikację wraz z załączoną dokumentacją dotychczas zrealizowanych performances:
– elektronicznie – OBOWIĄZUJĄCY FORMAT PDF na adres mailowy perfound@gmail.com bądź za pomocą dowolnego programu do transferu plików
– LUB pocztą tradycyjną na adres:
Galeria Labirynt
ul. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
z dopiskiem: „Performance Platform Lublin 2014”
Termin naboru upływa 15.07.2014 (liczy się data dostarczenia)

Dokumentacja dotychczas zrealizowanych performances powinna zawierać:
a) minimum 7 zdjęć z poprzednich działań
b) linki odsyłające do dokumentacji wideo performances – maksymalny czas trwania 1 filmu – 15 minut
c) szczegółowy opis fotografii i plików wideo zawierający: tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji (jeśli jest znany)
Materiały przesłane pocztą nie będą zwracane.
Lista artystów wybranych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona 08.08.2014  na stronie: www.performanceplatform.pl

Artystom zakwalifikowanym do udziału w programie „live” festiwalu oferujemy:
– zakwaterowanie na czas trwania festiwalu
– honorarium w wysokości 1000 PLN
– artystom mieszkającym za granicą – częściowy zwrot kosztów podróży do kwoty 700 PLN
– dokumentację fotograficzną i filmową performances podczas festiwalu
– pomoc techniczną oraz pomoc w organizacji materiałów do performance

Artystom, których prace prezentowane będą w programie filmowym festiwalu oferujemy:
– obecność we wszystkich materiałach promocyjnych oraz na stronie festiwalu www.performanceplatform.pl

Więcej informacji: perfound@gmail.com

loga 1