creart

Otwarty nabór prac na wystawę „¿BORDERS?”

Trwa otwarty nabór prac na podwójną wystawę „¿BORDERS?”, która zostanie otwarta 9 marca 2018 r. w Museo Patio Herreriano w Valladolid (Hiszpania). W naborze mogą brać udział artyści mieszkający w Lublinie lub z Lublina pochodzący. Wystawa odbędzie się w ramach projektu „CreArt. Network of Cities for Artistic Creation” („CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizator pokrywa następujące koszty:
–    produkcji dzieł artystów wybranych do udziału w wystawie;
–    montażu, transportu i ubezpieczenia prac;
–    promocji wystawy, w tym produkcji katalogu;
–    podróży, zakwaterowania i wyżywienia artystów w trakcie przygotowania wystawy i wernisażu.
Organizator spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze dwóch artystów, którzy wezmą udział w wystawie. Wybrani artyści  dostaną honorarium  w wysokości 500 EUR netto.

WYMAGANE DOKUMENTY
–    skan dowodu osobistego lub paszportu;
–    krótkie CV (jedna strona A4);
–    krótki opis proponowanej pracy (jedna strona A4);
–    dokumentacja fotograficzna pracy.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne formularze aplikacyjne zawierające pełną dokumentację.
Termin składania aplikacji: do 30 grudnia 2017 r.

PROCEDURA WYBORU
Kurator rozważy każdą z otrzymanych propozycji, badając jakość, wykonalność i dostosowanie do koncepcji wystawy.

Organizator powiadomi artystów o wynikach pocztą elektroniczną do 15 stycznia 2018 r. Nazwiska wybranych artystów zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

Udział w naborze oznacza akceptację powyższych zasad. Artyści wybrani do udziału w wystawie  powinni uwzględnić w swoim życiorysie i we wszystkich przyszłych komunikatach (prasa, media cyfrowe), że brali udział w podwójnej wystawie CreArt „¿Borders?” w Valladolid, która odbyła się w ramach projektu „CreArt. Network of Cities for Artistic Creation” („CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WYSTAWY WRAZ Z FORMULARZEM APLIKACYJNYM DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM: https://creart2-eu.org/open-calls/open-call-to-participate-in-the-dual-exhibition-borders-in-which-artists-from-valladolid-and-the-rest-of-the-creart-cities-can-apply