creart

Otwarty nabór prac na wystawę „Sześć przypomnień”

Do 30 listopada trwa otwarty nabór na wystawę zbiorową Sześć przypomnień / Six memos. Mogą w nim brać udział artyści sztuk wizualnych mieszkający w Lublinie lub pochodzący z Lublina. Wystawa odbędzie się w 2018 roku w trzech europejskich miastach: Lublinie, Valladolid (Hiszpania) i Liverpoolu (Wielka Brytania).  Jej nazwa nawiązuje do zbioru esejów włoskiego pisarza Italo Calvino „Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia”. Wystawa będzie opierać się na koncepcji sześciu pojęć: „Lekkości”, „Dokładności”, „Szybkości”, „Przejrzystości”, „Wielorakości”, „Zwartości” („Lightness”, „Exacititude”, „Quickness”, „Visibility”, „Multiplicity”, „Consistency”), które mają pomagać w zrozumieniu procesu nieustannej transformacji współczesnego świata. Wystawę przygotowuje chorwacka kuratorka Branka Benčić. Wystawa odbędzie się w ramach projektu „CreArt. Network of Cities for Artistic Creation” („CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”).

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy anna.lewicka@lublin.eu do 30 listopada br. Zgłoszenie powinno zawierać CV w j. angielskim i do 10 zdjęć zgłaszanej pracy (min. 300 dpi). Spośród nadesłanych zgłoszeń koordynator projektu w porozumieniu z partnerem merytorycznym wybierze prace, które zostaną przedstawione kuratorowi wystawy.

Kurator dokona ostatecznego wyboru prac biorących udział w wystawie. Wybrani artyści wezmą udział w otwarciu wystawy w każdym z trzech miast. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Artysta uczestniczący w wystawie otrzyma honorarium w wysokości 500 euro (brutto). Osoby zakwalifikowane do udziału w wystawie muszą posiadać aktualne karty EKUZ.

Więcej>>