slyder-pandemio

Pandemiokracja

Na początku marca 2020 roku potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, potem życie społeczne, kulturalne i gospodarcze wywróciło się „do góry nogami”. Zamknięto obiekty użytku publicznego, zakazano zgromadzeń, stopniowo ograniczano swobody obywatelskie, w tym zakazując opuszczania miejsc zamieszkania przez osoby poniżej 18 roku życia – w imię walki z wirusem wprowadzono „Pandemiokrację”, czyli system władzy autorytarnej, wykorzystujący społeczny niepokój i ograniczenia, do  osiągania celów przez jedną partię.

Ciekawi tego, jak w nowej sytuacji odnajduje się lubelska młodzież, 21 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie online, żeby wymienić się spostrzeżeniami, przypuszczeniami i obawami, o których możecie posłuchać w niniejszym filmie, będącym zapisem z transmisji live.

W rozmowie moderowanej przez Edwina Bendyka (Tygodnik Polityka) oraz Waldemara Tatarczuka (Galeria Labirynt), uczestniczyli:

Aleksandra Borzęcka – Lubelski Komitet Młodzieżowy

Dominika Długosz – koordynatorka lubelskiego okręgu Młodych Razem

Filip Jastrzębski – pełnomocnik Zarządu Regionu Lubelskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokracji ds. Organizacyjnych, Radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

Jakub Karpiński – Federacja Młodych Socjaldemokratów

Jan Suski – wiceprzewodniczący Lubelskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów

Patrycja Szczółko – Radna Młodzieżowej Rady Miasta, współorganizatorka Strajku Uczniowskiego, działaczka na rzecz praw człowieka w Amnesty International

Hubert Zamojski – koordynator Wiosny w powiecie łęczyńskim

Spotkanie na PJM przetłumaczyła Ewelina Lachowska.