slyder2

Panel dyskusyjny wokół książki Łukasza Guzka „Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce”

Zapraszamy na panel dyskusyjny wokół książki Łukasza Guzka, będącej kompleksowym opracowaniem problematyki sztuki akcji w kontekście przemian zachodzących w sztuce od połowy lat 60. do końca lat 80. W dyskusji wezmą udział: Łukasz Guzek, Tadeusz Mroczek, Magdalena Ujma, Waldemar Tatarczuk.
Wstęp wolny

Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce stanowi podsumowanie badań i doświadczeń zebranych w pracy z artystami od początku lat 90. Zawiera kompleksowe opracowanie problematyki sztuki akcji w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sztuce od połowy lat 60. do końca lat 80. Podział tego okresu odzwierciedla zmienne narracje dominujące w świecie sztuki. Na podstawie analiz strukturalnych zostały wyodrębnione środki artystyczne i formy wspólne dla budowy dzieł sztuki akcji oraz konteksty ich stosowania. Zarazem uchwytne stały się dwa komplementarne procesy: usamodzielniania się sztuki akcji jako nurtu i „performatyzacji sztuki” – uwzględniania jej zmienności, wielomedialności i wielodyscyplinarności. Metoda rekonstrukcji pozwala opisać dynamikę sprzężeń zwrotnych między historią a współczesnością i dokonać zarówno rewizji historii sztuki, jak i zakorzenić w niej sztukę współczesną. Książka jest skierowana do badaczy, którym dostarcza materiału do monograficznych, krytycznych opracowań.

dr Łukasz Guzek – ukończył historię sztuki i obronił doktorat w Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki. W pracy zawodowej łączy badania naukowe historyka sztuki z krytyką sztuki oraz praktyką kuratora i organizatora wydarzeń artystycznych i konferencji. Adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce).
Zainteresowania badawcze: sztuka XX wieku, zwłaszcza sztuka konceptualna i postkonceptualna. Od początku lat 90. zajmuje się sztuką akcji, w tym sztuką performance i tematyką powiązaną: wystawiennictwo dzieł sztuki efemerycznej; dokumentowanie i funkcja dokumentacji w sztuce współczesnej; artystyczna i społeczno-polityczna rola artist run initiatives (ARI).
Od roku 2009 redaktor naczelny czasopisma naukowego Sztuka i Dokumentacja (www.journal.doc.art.pl). Członek AICA i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

logo-Instytut

___________________

Jan Świdziński, performance z cyklu Puste gesty, festiwal InterAkcje, Piotrków Trybunalski, 2007
Fot. Mariusz Marchlewicz