Leninplatz-Projektion

Paradoksy dostępności – Paweł Brożyński

Udostępnianie przestrzeni publicznej różnym aktorom społecznym jest jednym z najważniejszych założeń działalności artystycznej Krzysztofa Wodiczki. Dostępność wydaje się warunkiem wstępnym do współtworzenia domeny publicznej, jednak sama dostępność, wbrew pozorom, nie znosi wykluczenia. Podczas wykładu – na przykładzie pracy „Leninplatz-Projektion” Krzysztofa Wodiczki (Berlin Wschodni, 1990) – przeanalizowane zostaną paradoksy procesu włączania do wspólnej przestrzeni społecznej, które poprzez strukturę wspomnianej pracy sugeruje sam artysta.

Paweł Brożyński – krytyk i teoretyk sztuki, prezes Fundacji SPLOT

–> wstęp wolny <–