Paulina Litwin - wystawa w Galerii Labirynt 2

Paulina Litwin – …et nihil humanum…

Otwarcie wystawy: 10.04.2015 (piątek), godz. 19.00, Galeria Labirynt 2 (ul. Grodzka 3)
Czynna do 24.04.2015 (wt.-niedz., 12.00-19.00, wstęp wolny)

Homo sum et nihil humanum a me alienum esse putto
Terencjusz (II w. p.n.e.)

Śmierć jest jedyną nieuniknioną konsekwencją życia. Jest ona pewna, wszechobecna i naturalna, jednak jest jednocześnie demonizowana i w naszej kulturze pozostaje tematem tabu, podobnie jak bezdomność, uzależnienia, patologie. Artystka podejmując temat śmierci, której zresztą sama się boi, ma nadzieję na jej oswojenie poprzez medium obrazowe, a w konsekwencji – zaakceptowanie jej, jako naturalnej kolei rzeczy.

Zaprezentowane na wystawie obrazy martwych zwierząt: ptaka, zająca, kota, psa i sarny są echem popularnych w XVII wieku, zwłaszcza we Flandrii i Holandii, martwych natur. Obrazy Pauliny Litwin są jednakże odarte z dodatkowego sztafażu nadającego dawnym martwym naturom kontekst: symboliczny, filozoficzny czy też religijny. Pozbawione dodatkowych znaczeń, namalowane w skali 1:1, konfrontują odbiorcę z widokiem śmierci – śmierci niewinnego i bezbronnego zwierzęcia. W bezpośrednim kontakcie z obrazem człowiek jak w zwierciadle dostrzega swą hipokryzję, często niewrażliwość i brak odpowiedzialności za własne czyny, zwłaszcza pośrednio lub bezpośrednio ingerujące w środowisko naturalne.

Dobór zwierząt nie jest przypadkowy, ma oddalać potencjalne skojarzenia z wegetarianizmem i pokazywać śmierć jako zjawisko uniwersalne. Tytuł wystawy: …et nihil humanum… jest przewrotny – sybarytyzm i bezmyślna ekspansja człowieka, prowadzące do zabijania zwierząt nie tylko w celach konsumpcyjnych, są właśnie czymś z gruntu ludzkim. Nieludzkie jest zaś twierdzenie, że: „mnie ten temat nie dotyczy”.

Paulina Litwin – realizuje dyplom w pracowni malarstwa pod kierunkiem dr. hab. Mariusza Drzewińskiego na Wydziale Artystycznym UMCS. Wystawa jest przedpremierową prezentacją jej wybranych prac dyplomowych.

Izabela Bartkowiak