Konteksty sztuki

Paweł Brożyński – Atlas obrazów Mnemosyne. Pomiędzy religijnym a matematycznym oglądem świata

Atlas obrazów Mnemosyne Aby’ego Warburga, jednego z największych wizjonerów w dziejach badań nad kulturą, od niedawna jest dostępny także w polskim tłumaczeniu. Podczas wykładu Paweł Brożyński opowie o tym ważnym dziele, które, choć nie ukończone, pozostaje inspiracją dla wielu badaczy kultury. „Atlas składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich są tablice gromadzące reprodukcje dzieł sztuki i fenomeny kultury wizualnej począwszy od starożytności po wycinki prasowe z lat 20. Drugim jest Wprowadzenie, które miało być wstępem do rozbudowanego komentarza objaśniającego układ ilustracji. (…) Na tablicach Atlasu znajdziemy więc historię ikonografii starożytnej i nowożytnej, dzieje medycyny i astronomii, pierwociny fotografii prasowej, przedstawienia gier takich jak tarot czy kości, syntetyczny przegląd historii kar cielesnych, ale przede wszystkim historię i ikonografię magii, wiedzy tajemnej oraz astrologii, których badanie pasjonowało Aby’ego Warburga w sposób szczególny”. (Paweł Brożyński, fragment wstępu do polskiego tłumaczenia)

/ wstęp wolny /