slyder konsodcjum2

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Konsorcjum Praktyk Postartystycznych

Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5
Wstęp wolny

Zapraszamy na pierwszy, ogólnopolski zjazd Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Konsorcjum jest nieformalnym i interdyscyplinarnym sojuszem ludzi sztuki, którzy używają swojej wyobraźni i umiejętności artystycznych poza polem sztuki. Angażują się w koalicje antyfaszystowskie, walczą o prawa kobiet, artystek i pracowniczek, reagują na dzikie wycinki czy kryzys uchodźczy. Nieformalnym patronem KPP jest Jerzy Ludwiński, który 1971 roku napisał: „Bardzo prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, coś czego nie potrafimy już nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości”.

Celem działalności Konsorcjum jest mobilizacja, wymiana idei, dystrybucja informacji, sieciowanie, a przede wszystkim otwieranie „kanałów” przenikania sztuki i innych obszarów życia społecznego.

Pierwszy Zjazd Konsorcjum jest pomyślany jako forma otwarta. Jego program ma charakter ramowy, jest platformą horyzontalnej wymiany, wypełnianą wypowiedziami i pomysłami uczestników i uczestniczek. Jego celem jest prezentacja dotychczasowych działań powstałych w kręgach KPP, a także utworzenie grup roboczych do pracy nad dalszymi pomysłami. Do udziału w Zjeździe zaproszeni są wszyscy – nie tylko dotychczasowi aktywiści i aktywistki Konsorcjum. W razie zainteresowania i pytań zachęcamy do kontaktu: postsztuka@gmail.com.

PROGRAM

23 czerwca (piątek), godz. 20.00 (przed Galerią Labirynt): gry i protokoły

Szereg działań i ćwiczeń integrujących oraz „rozgrzewających”, zaproponowanych przez uczestników zjazdu: gry zespołowe, działania o charakterze akustycznym, gastronomicznym i propagandowym, rekonstrukcje dzieł sztuki, konceptualna gimnastyka, ucieczki itd.

24 czerwca (sobota), godz. 11.00-14.00: idee

Siedmiominutowe wystąpienia, mające na celu przedstawienie konkretnych propozycji działań, akcji i programów czy też prezentację już istniejących aktywności: sztuki, która wychodzi poza obszar sztuki, nie-sztuki, post-sztuki, anty-sztuki, nie-nie-sztuki. Prezentacje są otwarte dla publiczności i na dyskusję.

godz. 14.00-15.00: przerwa lunchowa
godz. 15.30-18.00: warsztaty

Dyskusje i zajęcia w podgrupach wokół pomysłów zaprezentowanych podczas pierwszej części dnia: zawiązywanie koalicji, krytyka, poradnictwo, planowanie, zajęcia manualne etc.

25 czerwca (niedziela), godz. 12.00-16.00: dryfy

Spacery/ dryfy w podgrupach po Lublinie. Ten program zostanie wygenerowany przy współpracy z lokalnym środowiskiem artystyczno-architektonicznym.

FAQ

  1. Czy mogę wziąć udział, jeżeli nie jestem członkiem/członkinią Konsorcjum?
    Jak najbardziej, zaproszeni są wszyscy, szczególnie w charakterze aktywnych użytkowników a nie pasywnych widzów.
  1. Czego mogę się spodziewać?
    Gier, zabaw, intensywnych dyskusji, warsztatów.
  1. Jak mogę wziąć aktywny udział w zjeździe KPP?
    To zależy od dnia i formy działania.

Piątek: można przywieźć ze sobą gry (np. bule, badminton), instrumenty, zebrać pomysły na zabawy indywidualne i grupowe, przynieść różne potrawy i napoje, filmy do pokazania czy playlisty etc.

Sobota: jeżeli czujesz taką potrzebę, możesz przygotować siedmiominutową prezentację – plan na przyszłość lub realizowany wcześniej projekt z obszaru praktyk postartystycznych i (lub) włączyć się w prace warsztatowe. Można skorzystać z mikrofonu, projektora, tablicy etc.

Niedziela: jeżeli znasz Lublin, możesz zaproponować plan wycieczki, w innym wypadku możesz przyłączyć się do innych dryfów.

***

rys. Krzysztof Pyda