Ars

Piotr Celiński – Obraz cyfrowy: między mapą a dotykiem

Wykład poświęcony będzie naturze cyfrowej wizualności, która wspierając się na medium mapy poszerza obraz o wymiar taktylny, czyni go interfejsem dostępu do digitalnego świata.

W domenie cyfrowej obrazy wyemancypowały się z porządku reprezentacji/symulacji, stając się interfejsami pośredniczącymi nie tylko w komunikacji pomiędzy kulturą a cyfrowym uniwersum, ale także otwartym na bezpośrednią kontrolę na poziomie barw, pikseli i układów geometrycznych narzędziem zarządzania światem/bazami danych. Mapa świata w skali 1:1 to już, w związku z tym, nie tylko doskonały i uwodzący jego model. To także, a w wielu kontekstach przede wszystkim, sam świat, który poddaje się medialnym gestom i praktykom; skompresowany choć płynny, referencyjny choć sieciowy, lokalny i globalny zarazem. W rezultacie wejście w cyfrowy światoobraz oznacza dziś posługiwanie się dotykową mapą świata, którą scharakteryzować można wstępnie jako interfejs totalny.

/ wstęp wolny /