warsztaty z Jadwigą Sawicką

Po nitce do sztuki

Każde warsztaty dotyczą innej dziedziny sztuki współczesnej – fotografii, komiksu, street artu, filmu animowanego, muzyki eksperymentalnej, designu i projektowania. Zajęcia prowadzą artyści i animatorzy kultury. Podczas weekendowych spotkań dzieci mają okazję zmierzyć się z pobudzającymi kreatywność zadaniami twórczymi, a także wziąć udział w artystycznych grach i zabawach. Kolejne warsztaty z cyklu „Po nitce do sztuki” będą poświęcone sztuce performance. Jak mówi Janusz Bałdyga:

Warsztat „Działania z mapą” był szczególnym i chyba osobnym doświadczeniem, ani wcześniej ani później nie pracowałem z ludźmi sześcio – siedmioletnimi. Stanowił próbę uświadomienia sobie faktu realnego uczestnictwa w procesach przestrzennych młodego siedmioletniego człowieka. A cóż to są te procesy? To zmiana miejsca, przeniesienie krzesła, rozłożenie na podłodze arkusza papieru, to są czynności do tej pory postrzegane jako bez znaczenia a przecież ich powód i skutek mogą mieć zasadnicze znaczenie. Chciałem uświadomić im że przekroczenie progu i zatrzymanie się w wybranym miejscu jest skutkiem ich decyzji, są jak pionki gotowe do gry na własną odpowiedzialność. Zdawałem sobie sprawę, że jest przestrzeń rozpoznana i oswojona przez młodego człowieka – to przestrzeń białej kartki papieru najlepiej w formacie A4. To jest pole jego kreacji i na taką kreację jest przygotowany i takiej skali działania oczekiwał. A ja mówię – nie, zostaw swoją kartkę w szatni, kartka której będziesz używał zaczyna się po przekroczeniu progu. Widzisz linię styku podłogi i ścian, przyjrzyj się jej bo to są krawędzie twojej kartki. Robisz jeden krok, potem drugi, to jakbyś rozpoczął rysowanie linii, każdy twój ruch coś znaczy. Ale na tę twoją kartkę wchodzą też inne dzieci, to jest przestrzeń społeczna, należy do wielu i też tym różni się od twojej kartki. Tutaj musisz współdziałać z innymi.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: edu@labirynt.com (imię, nazwisko, wiek dziecka).

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje

nck