Poplenerowy pokaz grupy studentów Mirosława Bałki z Pracowni Działań Przestrzennych ASP w Warszawie

Poplenerowy pokaz studentów Pracowni Działań Przestrzennych ASP w Warszawie

Grupa studentów prof. Mirosława Bałki – wykładowcy Pracowni Działań Przestrzennych Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – weźmie udział w plenerze, który odbędzie się w Lublinie, na terenie dzielnicy Wieniawa. Efektem kilkudniowych warsztatów będzie pokaz performance uczestników pleneru.

Zadaniem Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP w swoich działaniach wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej, niezależnej, tożsamości artystycznej. Definiując swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.

–> wstęp wolny <–