Eest European Art seen from Global Perspectives

Poszukiwany / Poszukiwana

Jeśli chcesz się zaangażować w pomoc przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej: East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present w Lublinie, wypełnij krótki FORMULARZ.

Praca wolontariuszy rozpocznie się miesiąc przed konferencją i będzie polegała na wsparciu organizatorów przy promocji wydarzenia. Będziemy potrzebowali Waszej pomocy także podczas trwania konferencji. Do zadań wolontariuszy będzie należała opieka nad gośćmi oraz wsparcie logistyczno-organizacyjne.

Jeśli znasz język angielski w stopniu komunikatywnym i dysponujesz wolnym czasem prześlij do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy do 10 września. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: lublinconference@labirynt.com
Decyzję o przyjęciu do grona wolontariuszy organizatorzy potwierdzą mailowo.

Zaświadczenie
Na prośbę wolontariusza, wydajemy pisemne zaświadczenie o wykonywanej przez niego pracy. Aby otrzymać zaświadczenie i referencje, wystarczy zgłosić prośbę osobie bezpośrednio opiekującej się wolontariuszami podczas konferencji.