Sztuka i filozofia_Theodor_Adorno

Rafał Czekaj – Theodor W. Adorno i estetyka jako teoria krytyczna

Jakie funkcje może pełnić sztuka w warunkach wszechwładzy przemysłu kulturowego? Czy nieodwołalnie skazana jest na bycie rozrywką i zabawą? Czy może uciec z „zaklętego kręgu” reprodukowania treści i znaczeń wspierających panujące ideologie? Z potrzeby odpowiedzi na te pytania zrodziła się doktryna estetyczna Theodora W. Adorna, która stanie się przedmiotem wykładu.

Theodor W. Adorno – socjolog i filozof, krytyk literacki i teoretyk muzyki, członek szkoły frankfurckiej i przedstawiciel teorii krytycznej. Współautor m.in. koncepcji przemysłu kulturowego, dialektyki oświecenia, rozumu instrumentalnego.

Wykłady z cyklu „Sztuka i filozofia” są próbą pokazania tego, jaki jest wpływ nurtów filozoficznych na sztukę i odwrotnie, w jaki sposób zagadnienia związane z twórczością i działalnością artystyczną podejmowane są przez teoretyków myśli społecznej i humanistycznej?

–> wstęp wolny <–