slyder-raport

Raport z badań – sytuacja imigrantów i imigrantek w czasie pandemii COVID-19

Grafika do raportu

Prezentujemy raport z ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Homo Faber wśród cudzoziemek i cudzoziemców. Badanie przeprowadzono w dniach 5 – 11 maja wyłącznie
w Internecie, dotyczyło ono pandemii COVID-19. Na ankietę odpowiedziało 70 osób.

Link do trójjęzycznej ankiety zamieszczono na stronie Stowarzyszenia Homo Faber oraz w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram), był rozsyłany do cudzoziemców uczestniczących w kursach języka polskiego prowadzonych przez Homo Faber, a także umieszczany na forach i grupach zamkniętych grupujących cudzoziemców w Lublinie (m.in. Ukraińcy w Lublinie, Foreigners Student in Lublin etc.). Prośba o rozpowszechnianie informacji o ankiecie została także wysłana do członków lubelskich organizacji pozarządowych pracujących w obszarze wsparcia migrantów i uchodźców, a także do wybranych urzędników z lubelskiego ratusza (Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Biuro Partycypacji, Biuro Współpracy Międzynarodowej). Link do ankiety był udostępniany również przez Galerię Labirynt.

Pobierz >RAPORT<

 

Raport opracowała: Anna Dąbrowska

Realizacja: Stowarzyszenie Homo Faber przy współpracy z Galerią Labirynt