galaxies_low

„Rebelia w mieście” – projekcja filmów | Transeuropa

Projekcja filmów, która odbędzie się w Galerii Labirynt otwiera w Lublinie trzecią edycję „Transeuropa Festival”. Założeniem festiwalu  jest promowanie demokracji, równouprawnienia i kultury na poziomie międzynarodowym. W tym roku festiwal odbywa się w 13 miastach Europy. Oprócz Lublina są to: Amsterdam, Berlin, Bareloa, Bratysława, Belgrad, Bolonia, Paryż, Warszawa, Londyn, Cluj-Napoca, Sofia i Praga.

Podczas pokazu „Rebelia w mieście” zaprezentowane zostaną filmy pokazujące realia, jakie panują w Afryce i arabskich krajach Azji po Arabskiej Wiośnie: życie zarówno tych, którzy walczyli i walczą o nowy ustrój, jak i tych, którzy pozostają na uboczu polityki. Prezentowane dokumenty dają wgląd w sytuację społeczną krajów arabskich zaangażowanych w konflikt, ale także ukazują marzenia o modernizacji pozostałej części Afryki.
Filmy wchodzące w skład tego bloku powstały podczas warsztatów organizowanych przez British Council, Scottish Documentary Institute i ISCA.

Filmy:

I. Tripoli Stories:
Graffiti 3’42”
The Secret Room 4’08”
Granny’s Flags 4’12”

II. Rabat Stories:
El Mikhali 5’09”
Bitter Return 4’09”
Men Choufouch 3’04”
Hand and Four Fingers 4’39”

III. Benghazi Stories:
The Salesman 4’22”
Poet of the Sea 3’58”
The Driving Lesson 3’37”

IV. African Urban Dreams 50′

V.  The noise of Cairo 25′

–> wstęp wolny <–

Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie: www.transeuropafestival.eu

Transeuropa