creart

Rezydencja artystyczna w Aveiro

Miasto Aveiro (Portugalia) jako partner projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” zaprasza 3 artystów z miast partnerskich sieci CreArt (Valladolid, Lublin, Genua, Lecce, Liverpool, Clermont-Ferrand, Rouen, Zagrzeb, Kowno, Katowice, Skopje, Aveiro) na miesięczną rezydencję artystyczną w Aveiro.

Podczas trwającej od 1 do 30 listopada br., rezydencji artyści będą uczestniczyć w zróżnicowanym programie, którego celem będzie poszerzenie wiedzy o technologii i stylach produkcji ceramiki.

Szczegółowe informacje: https://creart2-eu.org/open-calls/artist-in-residence-in-aveiro-portugal-2019

Aplikować można do 18 września br.

LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_PL10