Ryszard Kasperowicz Kartezjusz i sztuki "piękne"

Ryszard Kasperowicz – Kartezjusz i sztuki „piękne”

Dokonania filozoficzne i naukowe Kartezjusza należą do największych osiągnięć kultury nowożytnej. Francuski myśliciel zaproponował taki model filozofowania, który pozwala określić go mianem jednego ze współtwórców wielkiego przełomu duchowego, dokonującego się w II poł. XVII wieku. Kartezjusz wywarł też niebagatelny wpływ na sposób rozumienia piękna, uprawianie estetyki oraz pojmowanie roli sztuk w perspektywie ich miejsca w kulturze. Jakkolwiek domena sztuk nie była głównym przedmiotem jego zainteresowań, rozwiązania tego filozofa wolno postrzegać jako rewolucyjne także dla ich statusu w całej złożonej konfiguracji tradycji humanistycznej i przyrodoznawstwa XVII i XVIII wieku.

prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz – Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych IHS KUL; absolwent historii sztuki KUL; doktorat na podstawie pracy „Wizja malarstwa włoskiego odrodzenia w pismach Bernarda Berensona”; tytuł doktora hab. w oparciu o rozprawę „Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta”, laureat wyróżnienia im ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przyznawanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oraz Nagrody im. ks. Janusza Pasierba, nominowany do Nagrody im. Jana Długosza, członek oddziału lubelskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki >>>

–> wstęp wolny <–