Sebastian Cichocki

Sebastian Cichocki – To jest sztuka, a sztuka może być tym lub tamtym | wykład, warsztaty

28.04.2017 (piątek), godz. 19.00
WYKŁAD Sebastiana Cichockiego: To jest sztuka, a sztuka może być tym lub tamtym
Wstęp wolny

29.04.2017 (sobota), godz. 12.00-14.00
WARSZTATY
Aby wziąć udział w warsztatach, wyślij zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, a także krótką informację na temat tego, czym się zajmujesz.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy pod adresem: warsztaty@labirynt.com

W rozmowach o sztuce coraz częściej pojawiają się takie enigmatyczne terminy jak „użytkologia”, „realizm zawodowy”, „postsztuka”, czy „muzeum 3.0”. Służą one do opisania procesów przenikania się sztuki z innymi obszarami ludzkiej aktywności: nauką, polityką czy ekonomią. Artystyczne narzędzia wykorzystywane są przez uczestników protestów ulicznych, podczas eksperymentów naukowych, w badaniach etnograficznych, wzornictwie przemysłowym, kartografii, kooperatywach rolniczych, alternatywnej turystyce czy programach latających uniwersytetów.

Wykład Sebastiana Cichockiego jest poświęcony m.in. artystom, którzy przestali wytwarzać dzieła sztuki, ale nie przestali być artystami, a także sztuce, która straciła cechy, które pozwalają rozpoznać ją jako sztukę. Zastanowimy się wspólnie, do czego można użyć sztuki i co miał na myśli Jerzy Ludwiński, pisząc w latach 70., że przeoczyliśmy moment, w którym sztuka stała się czymś, czego nie potrafimy już nazwać, ale co daje nam zupełnie nowe możliwości.

Wykład zapowiada czerwcowy zjazd Konsorcjum Praktyk Postartystycznych, będący aneksem do Kongresu Kultury w Galerii Labirynt w Lublinie.

Sebastian Cichocki jest kuratorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, autorem tekstów, wystaw i interdyscyplinarnych projektów związanych z poszerzaniem obszaru sztuki.

Konsorcjum Praktyk Postartystycznych to interdyscyplinarny sojusz ludzi sztuki, działających na rzecz ruchów prodemokratycznych, emancypacyjnych i antyfaszystowskich.

___
ilustracja: Cannupa Hanska Luger Mirror Shield Project, 2016