Konferencja naukowa

Konferencja naukowa: „Cytat – powtórzenie – zawłaszczenie”

Kopiowanie, „podrabianie“, zawłaszczanie, wykorzystywanie prac innych artystów, cytowanie czy przekształcanie obrazów to praktyki artystyczne znane od wieków. Jednak początków zawłaszczania, będącego odrębnym prądem w sztuce, należy dopatrywać się w działaniach awangardy, a przede wszystkim w twórczości Marcela Duchampa i jego słynnym dziele „Fontanna“.
W odniesieniu do tradycji ready-made, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w kręgach artystów nowojorskich, podchodzących krytycznie do kwestii oryginalności, powtórzenia i autorstwa, zrodził się nurt zwany dziś „appropriation art“.
W dyskusjach o sztuce XX i XXI wieku temat zapożyczenia powracał stale i w różnych kontekstach – bywał wiązany z zagadnieniami czysto formalnymi i poszukiwaniem nowych środków ekspresji, innym razem rozpatrywany był w kontekście kultury popularnej i produkcji seryjnej lub w związku z kwestiami związanymi z prawem autorskim. Temat ten wydaje się wciąż aktualny, w szczególności dziś, kiedy praktyka „zawłaszczania“ i powtórzenia jest codziennością, kiedy przekształcanie „rzeczy“, ich zestawianie i wybieranie wydaje się tak samo ekscytujące i kreatywne jak produkowanie nowych.

Konferencja jest otwarta dla publiczności.
Wstęp wolny.

PROGRAM

PIĄTEK, 11.10.2013

10.00 – 14.00

Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki)
Po co robić re-enactment? Funkcje i konteksty powtórzenia we współczesnych praktykach performatywnych

Anielka Mroczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Powtórzenie w kontekście twórczości Any Mendiety

Andrzej Kisielewski (Uniwersytet w Białymstoku)
Zawłaszczanie w reklamie i sztuka zawłaszczania (appropriation art)

Joanna Kinowska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
Drugie życie zdjęć ikonicznych a memy

Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Jagielloński)
Cytat, metafora czy pastisz – o zastosowaniu prac malarskich w reklamie

| 14.00 – 15.30 – przerwa |

15.30 – 19.00

Dominik Maiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Wykorzystywanie cudzych utworów a prawo autorskie

Jakub Dąbrowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
O prawie autorskim, reinterpretacji, przywłaszczeniu i świecie sztuki

Paweł Graf (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Futuryści – oryginalność czy powtórzenie?

Łukasz Białkowski (BWA Sokół)
Sztuka jako bazar. Uwagi o Postproduction Nicolasa Bourriauda

Małgorzata Cieliczko (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
O czytaniu cytatów

SOBOTA, 12.10.2013

10.00 – 12.00

Sebastian Kochaniec (Galeria Arsenał)
Appropriation art a revisiting. Podstawowe kategorie w myśleniu o sztuce współczesnej i kulturze

Agnieszka Żechowska (Fundacja Supermarket Sztuki)
Cudowne nadużycie. Sztuka found footage

Anna Głowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Spolia – Starożytna appropriation art

| 12.00 – 12.30 – przerwa |

12.30 – 14.30

Sławomir Toman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Przypadek Jeana Hucleux (1923-2012)

Marta Ryczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Andy Warhol i Joseph Beuys w świecie przedmiotów

Karolina Rajna (Uniwersytet Wrocławski)
Asamblaż jako cytat z rzeczywistości na przykładzie twórczości polskich artystów z lat.60. XX w.