Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Siano, słoma. Dzieła sztuki w pejzażu i procesy naturalne w sztuce

Na wystawie przedstawione są prace, reprezentujące nurt sztuki ziemi (land art), powstałe w wyniku naturalnych procesów, nawiązujące do zmian zachodzących w środowisku, będące subtelną ingerencją w pejzaż. Tytuł nawiązuje do legendarnej już wystawy Zorki Ságlovej z 1969 roku „Seno-sláma” (Siano-słoma), gdzie artystka wypełniła przestrzeń galerii Špála w Pradze sianem i słomą. Takie właśnie „proste” materiały, dostępne na polu czy w lesie – glina, liście, trawa, kamienie czy drewno, wykorzystuje większość artystów prezentujących swoje dzieła na wystawie. Prace te są również odzwierciedleniem sytuacji politycznej, w której powstawały. Równolegle, na Zachodzie rozwijał się już międzynarodowy nurt sztuki ziemi. Jednakże w Europie centralnej nurt ten przybrał inne kształty, a wydarzenia kulturalne odbywały się w wąskim gronie zaprzyjaźnionych artystów czy kuratorów. Nurt ten przetrwał dzięki zachowanej dokumentacji (fotografie, rzadziej materiały filmowe), będącej dziś niemalże jedynym źródłem informacji na temat sztuki ziemi. Nurt ten tworzyli artyści nienależący do spójnych grup o określonym programie artystycznym. Zajmowali się oni także sztuką akcji, happeningiem oraz sztuką ciała.

Dzieła sztuki prezentowane na wystawie powstały w okresie od 60. do 80. lat XX wieku, niektóre z nich nawiązują do Kraju Wysoczyny. Instalacje Ivana Kafki sięgają końca lat 70. oraz początków lat 80. ukazując okolice Branišova w pobliżu Igławy; z kolei Vladimír Havlík tworzył w latach 80. w regionie Žďársko; a wystawę „Pocta jasným hvězdám” (Hołd jasnym gwiazdom) zrealizował Olaf Hanel na górze Melechov w mieście Světlá nad Sázavou; Zorka Ságlová urodziła się w Humpolcu. Słowacka sztuka ziemi odznaczała się podobnymi cechami oraz ukazywała czynności natury lub nagrania zaobserwowanych procesów naturalnych. Na Słowacji, trend ekologiczny był dostrzegalny wyraźniej w pracach takich artystów jak Peter Bartoš, Michal Kern oraz Jana Želibská. Oprócz artystów pochodzących z dawnej Czechosłowacji, w wystawie bierze udział również polska artystka, Teresa Murak. Autorka działań artystycznych, w których przedstawia proces wzrostu; w swojej twórczości wykorzystuje również szybko kiełkującą rzeżuchę, zaczyn oraz muł rzeczny. Wystawa jest pierwszą prezentacją twórczości artystki w Republice Czeskiej. Ośmioro wybranych artystów przedstawia różne podejścia do sztuki ziemi, a ich prace stanowią punkt wyjścia do refleksji nad wartością ziemi.

WYSTAWA Siano, słoma. Dzieła w pejzażu i procesy naturalne w sztuce; kurator: Lenka Dolanová / Otwarcie: 29 maja, godz. 17.00, performance dźwiękowy z wykorzystaniem siana i słomy, autor: Martin Janíček; wystawa czynna do 24 sierpnia
SYMPOZJUM Alfalfa = Artyści + [Pejzaż + Pole + Rolnictwo] / 19 czerwca, 2014, 11.00 – 17.00
PROGRAMY TOWARZYSZĄCE:
Wędrówka przez Góry Żelazne (od miasta Ronov nad Doubravou do Kameničky) / 21 – 23 lipca
Posedy, myśliwi i tropy zwierzęce (KRA, Hranice u Malče) / 18 – 24 sierpnia

Projekt realizowany we współpracy z Miejską Galerią Sztuki w Bratysławie oraz Galerią Labirynt w Lublinie przy wsparciu pochodzącego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Instytutu Polskiego w Pradze.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10 (Strona projektu)

pozvanka_Seno_Slama_net