six

Six Memos

Wystawa opiera się na koncepcji sześciu pojęć – „Lekkości”, „Dokładności”, „Szybkości”, „Przejrzystości”, „Wielorakości”, „Zwartości” („Lightness”, „Exacititude”, „Quickness”, „Visibility”, „Multiplicity”, „Consistency”), które mają pomóc w zrozumieniu procesu nieustannej transformacji współczesnego świata, który u Calvino znajduje odzwierciedlenie głównie w literaturze i języku, choć jego odbicie możemy znaleźć również w szeroko pojętej sztuce, społeczeństwie, kulturze. Tych sześć pojęć, które Calvino opisuje jako uniwersalne wartości, składa się jednocześnie na dziedzictwo minionych i przyszłych pokoleń. Stanowią one również ramy działań we współczesnych praktykach artystycznych zaangażowanych w tematykę związaną z szeroko pojętą problematyką społeczną i kulturalną, ale też krytyką instytucjonalną czy ideami dotyczącymi przyszłości. Po trzydziestu latach od opublikowania esejów podejmiemy próbę zweryfikowania prognoz Calvino i przyjrzymy się ponownie zagadnieniom związanym z dziedzictwem ludzkości, cywilizacją i zbiorową wyobraźnią.

W wystawie bierze udział dwudziestu artystów z miast partnerskich projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”. Są to: Adam Lee (Liverpool), Albano Leal Ribeiro (Aveiro); Alice Pouzet (Clermont-Ferrand), Arnaud Caquelard (Rouen); Cristina R. Vecino (Valladolid); Esther Gatón (Valladolid); Fabio Tasso (Genoa); Garance Alves (Clermont-Ferrand); Laura Robertson (Liverpool); Luca Arboccò (Genoa); Ludomir Franczak (Lublin); Magdalena Franczak (Lublin); Pranas Griušys (Kaunas); Ricardo Suárez (Valladolid); Sébastien Camboulive (Rouen); Tjasa Kalkan (Zagrzeb); Victor Hugo Martín Caballero (Valladolid); Yane Calovski i Hristina Ivanoska (Skopje); Zlatko Kopljar (Zagrzeb).

Kuratorka: Branka Benčić

Branka Benčić – chorwacka kuratorka i historyczka sztuki; w ciągu ostatniej dekady była kuratorką wystaw zbiorowych, projektów artystycznych i pokazów filmowych w kraju i za granicą. Jest wykładowczynią i autorką publikacji dotyczących sztuki współczesnej. Jej kuratorskie zainteresowania koncentrują się na sztuce współczesnej, sztuce wideo i filmie, a także historii wystawiennictwa w byłej Jugosławii. Jest kuratorką wystawy Horizion of Expectations – Chorwacki Pawilon na 57. Biennale w Wenecji (2017). Obecnie jest zaangażowana w kilka projektów i inicjatyw, między innymi jest dyrektorką artystyczną w Apoteka – Space for Contemporary Art; założycielką i kuratorką Cinemaniac –Think – projektu badawczego Festiwalu Filmowego w Puli (Chorwacja) i kuratorką Artists Cinema – cyklu projekcji filmowych odbywających się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu.

Wystawa realizowana w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.