Skutecznosc sztuki - red. Tomasz Załuski

Skuteczność sztuki – dyskusja

„Skuteczność sztuki” to publikacja na temat jednego z najważniejszych problemów współczesnej działalności artystycznej – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. Temat prowokuje do dyskusji o tym, jak i czy w ogóle można używać takiej kategorii wobec sztuki. Jeśli można, to jakie przyjąć kryteria, żeby ocenić, czy sztuka „zadziałała”? Książka pod redakcją Tomasza Załuskiego pokazuje ten problem z wielu perspektyw. W ponad dwudziestu esejach i wywiadach wypowiedzieli się zarówno teoretycy, jak i praktycy sztuki współczesnej.

Wydawcą jest Muzeum Sztuki w Łodzi; publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum Sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki.

Spostrzeżenia i opinie zawarte w książce staną się punktem wyjścia rozmowy, w której udział wezmą: Tomasz Załuski, Magdalena Linkowska, Szymon Pietrasiewicz, Agnieszka Ziętek. Spotkanie poprowadzi Rafał Czekaj.

/ wstęp wolny /