Sobota w labiryncie1

Sobota w Labiryncie

Specjalnie dobrane zadania pobudzają dziecięcą wyobraźnię. Na czas warsztatów ich uczestnicy przenoszą się do niezwykłego świata sztuki współczesnej i zgłębiają tajniki warsztatu artysty. Punktem wyjścia do twórczych działań jest aktualna wystawa prezentowana w Galerii Labirynt. Następnie, w części plastycznej, będzie można stworzyć własne, niezwykłe dzieła sztuki. Potrzebne materiały zapewnia Galeria Labirynt.

Warsztaty odbywają się w ramach akcji „Zima w mieście”.

Zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com. Udział jest odpłatny; cena biletu: 1 zł/dziecko; opiekunom/opiekunkom dzieci uczestniczących w zajęciach oraz osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety bezpłatne. Potrzebne materiały zapewnia Galeria Labirynt. Warsztaty trwają ok. 60 minut.