spotkanie slyder

Spotkanie dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, ze środowiskiem artystycznym

Zapraszamy artystów i artystki do udziału w spotkaniu z dr. Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, które odbędzie się w piątek, 16.09, o godz. 18.45 w Galerii Labirynt w Lublinie.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich powstała z myślą o sytuacjach, kiedy w relacji obywatel-państwo coś szwankuje, kiedy przynależne nam prawa nie są respektowane. Rzecznik bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.

W obszarze kultury i sztuki jednym z najważniejszych zadań, jakie spoczywają na organach władzy państwowej i instytucjach publicznych, jest skuteczna ochrona wolności twórczości oraz umożliwienie swobodnego rozpowszechniania efektów pracy artystycznej.

Spotkanie w Galerii Labirynt będzie okazją, aby sprawdzić, czy na linii artysta-państwo są jakieś wyrwy, a także zastanowić się nad tym, co zrobić, aby doprowadzić do zmiany i naprawić zdiagnozowane problemy. Zapraszamy!

 

***

Dr Adam Bodnar pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich od 2015 roku. Do czasu jej objęcia współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. W 2011 roku został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez polskie organizacje LGBT. W 2013 roku był stypendystą programu German Marshall Memorial Fellowship. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk. (www.rpo.gov.pl)