2

Stan rzeczy. Spotkanie z Joanną Mytkowską

Wydarzenie towarzyszące wystawie Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie.
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM; tłumaczka: Magdalena Gach.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest jedną z najmłodszych instytucji sztuki w tej części Europy. Od 2009 roku buduje swoją kolekcję, która zawiera także zbiory archiwalne i filmowe. Sztuka twórców młodszego pokolenia pozostaje w relacji z dziedzictwem wybitnych postaci XX wieku: Oskara Hansena (na polu architektury), Andrzeja Wróblewskiego (malarstwo), Zofii Rydet (fotografia) czy Aliny Szapocznikow (rzeźba). Prezentacja Joanny Mytkowskiej koncentruje się na doświadczeniu budowania nowej instytucji, jej wychodzenia poza pole sztuki (zaangażowanie w polityki miejskie, architekturę czy działalność akademicką) w relacji do tworzonej przez muzeum kolekcji sztuki.

Joanna Mytkowska jest dyrektorką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kuratorką licznych wystaw i autorką tekstów.

Wstęp wolny

_______

il. Cathy Wilkes, Bez tytułu, technika mieszana, 2014 (fragm. instalacji)