3

Stan rzeczy. Spotkanie z Sebastianem Cichockim

Spotkanie towarzyszące wystawie Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej koncentrowała się na początku wokół dzieł twórców z Europy Środkowej, z naciskiem na tradycję neoawangardową. Wkrótce jednak zakres zainteresowań instytucji poszerzył się o nowe obszary, wychodząc poza europejski kontekst i tradycję. W kolekcji znajdują się prace twórców z Turcji, Egiptu, Meksyku, Angoli czy Tajlandii. Prezentacja, poprzedzona spacerem po wystawie, dotyczyć będzie polityk kolekcjonowania i budowania instytucji w oparciu o nie-zachodnie kanony historii sztuki.

Sebastian Cichocki jest głównym kuratorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, autorem wystaw, tekstów i programów edukacyjnych.

Wstęp wolny

_______

Wael Shawky, Kabaretowe krucjaty: Droga do Kairu, kadr z filmu, 2012