3

Sztuka poza muzeum/ wystawą/ dziełem* (*niepotrzebne skreślić) . Spotkanie z Sebastianem Cichockim

Wydarzenie towarzyszące wystawie Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie.
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM; tłumaczka: Magdalena Gach.

Jakie są granice muzeum, wystawy, sztuki w ogóle? Prezentacja Sebastiana Cichockiego, poprzedzona spacerem po wystawie, dotyczyć będzie polityk prowadzania instytucji sztuki w XXI wieku i sposobów wyjścia poza regulaminy XIX-wiecznego muzeum. Wychodząc od kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej (która wykracza poza europejski kontekst i tradycję; w zbiorach znajdują się prace twórców z Turcji, Egiptu, Meksyku, Angoli czy Tajlandii), podczas wykładu przedstawione zostaną trzy różne taktyki pracy w instytucji: opuszczenie muzeum i wejście w przestrzeń nieartystyczną, interdyscyplinarność oraz przepisywanie/ korekty zachodnich kanonów sztuki.

Sebastian Cichocki jest głównym kuratorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, autorem wystaw, tekstów i programów edukacyjnych.

 

Wstęp wolny

_______

Wael Shawky, Kabaretowe krucjaty: Droga do Kairu, kadr z filmu, 2012