student w mieście

Student w mieście. Kultura i edukacja

Celem projektu jest  stworzenie forum dyskusji i rozwijanie współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji kultury, ośrodków naukowych i organizacji społecznych w zakresie stworzenia wzorcowego modelu partycypacji społecznej i kulturalnej, a także wzmocnienie kompetencji kulturowych, społecznych i dydaktycznych osób zaangażowanych w działania z obszaru kultury i edukacji.
Projekt „Student w mieście. Kultura i edukacja” jest realizowany przez Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, lubelski klub Krytyki Politycznej, przy współudziale Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz Galerii Labirynt.

Program:

21.10.2013 (poniedziałek), godz. 14.00 – 19.00 | Wydział Filozofii i Socjologii UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4; sala Rady Wydziału)
„Kultura w działaniu. Teorie i praktyki” – konferencja
14.00 – otwarcie konferencji
14.15 – Igor Stokfiszewski „Instytucje kultury na rzecz demokracji”
14.45 – Kazimierz Mirosław Łyszcz, „W sieci interpretacji sensów, znaków i obrazów. Intrygujące projekty artystyczne studentów zrealizowane w mało ciekawym mieście”
15.15 – Mikołaj Iwański, „Publiczne/komercyjne/pozarządowe – jak przepracować lokalność w dyskusji o kulturze ?”
15.45 – 16.00 – dyskusja
17.00 – Maciej Frąckowiak, Łukasz Rogowski, „Odkrywanie niewidzialnego. Badania społeczne i interwencje socjologiczne w perspektywie socjologii miasta i socjologii wizualnej”
17.30 – Wojciech Kłosowski „Uczestniczyć: w czym? jak? po co?”
18.00 – Katarzyna Niziołek „Sztuka zmienia miasto”
18.30 – 19.00 – dyskusja

22.10.2013 (wtorek), godz. 11.00 – 13.00 | Galeria Labirynt
„Partycypacja społeczna: w poszukiwaniu dobrych praktyk” – panel dyskusyjny
Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki badań jakościowych i ilościowych zrealizowanych na Wydziale Filozofii i Socjologii, a dotyczących partycypacji studentów i pracowników w obszarze kultury.
Udział w panelu dyskusyjnym wezmą m. in.: Janusz Byszewski, Tomasz Kitliński, Martyna Dominiak, Anna Dąbrowska, Piotr Celiński, Waldemar Tatarczuk, Michał Karapuda

23.10.2013 (środa) | Galeria Labirynt
„Aktywne działanie w przestrzeni miasta” – warsztaty dla studentów | zgłoszenia na warsztaty należy przesyłać na adres e-mail: aktywizatorspoleczny@poczta.fm
godz. 9.00 – 13.00 – Animacja społeczno-kulturalna w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Warsztaty na temat projektowania działań oddolnych | Prowadzenie: Anna Cieplak
godz. 13.00 – 17.00 – Walka o prawo do miasta? Czyli co? | Prowadzenie: Joanna Erbel

Więcej informacji: http://studentwmiescie.wordpress.com/

Projekt realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Lublin