Studium Wiedzy o Sztuce

Studium wiedzy o sztuce

Studium Wiedzy o Sztuce to propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć sztukę najnowszą.

Program SWoS składa się z trzech, wzajemnie się dopełniających modułów. Pierwszy z nich to cykl wykładów, które w przystępny sposób wyjaśnią najważniejsze nurty sztuki XX i XXI wieku. Słuchacze dowiedzą się czym jest: abstrakcja, neoawangarda, performance czy też sztuka krytyczna. Poznają twórczość artystów, kształtujących sztukę współczesną, poszerzą wiedzę na temat artystów, których prace prezentowane są w salach wystawowych lubelskiej Galerii Labirynt. Wykłady pokażą w jaki sposób artyści powracają wciąż do awangardowych kierunków XX wieku, twórczo je reinterpretując. Eksperymenty te opierają się na znajomości doktryn i teorii, których poznanie pozwoli słuchaczowi na swobodne poruszanie się po polu niezwykle różnorodnej sztuki najnowszej.

Kolejnym elementem programu będą wykłady ukazujące w jaki sposób sztuka łączy się z innymi naukami oraz sferami działalności człowieka. Współczesne praktyki artystyczne przenikają się z dyskursami naukowo-poznawczymi. Proponowany cykl wykładów będzie dotyczył relacji sztuki z różnorodnymi zjawiskami i praktykami – filozofią, socjologią, polityką, psychologią, ekonomią.

Ostatnią częścią naszego studium będą spotkania z artystami, kuratorami i krytykami, rozmowy poświęcone sztuce współczesnej, oprowadzania kuratorskie.

Studium pomoże Ci stać się świadomym, otwartym na nowe doświadczenia odbiorcą sztuki współczesnej. Przekonasz się, że wcale nie musi być ona trudna i niezrozumiała. Studium pozwoli ci zrozumieć, dlaczego „nie namalowałbyś tego lepiej” oraz „czym właściwie jest ta sztuka współczesna”.

Program studium:

 1. „Sztuka XX i XXI wieku w kontekście wybranych zagadnień artystycznych” – wykłady
 • Ruchy artystyczne początku XX wieku: awangarda czy modernizm?
 • Idea sztuki abstrakcyjnej: abstrakcja, ekspresja, forma
 • Action painting, pop-art, minimal art – sztuka amerykańska XX wieku i jej współczesne recepcje
 • Od environmentu do sztuki instalacji – geneza i rozwój zjawiska
 • Gra w klasy cz. 1: eksperymenty neoawangardy 2 połowy XX wieku, kluczowe nurty i postawy: konceptualizm, wideo art, Fluxus
 • Gra w klasy cz. 2: happening, performance art, teatr eksperymentalny
 • Sztuka kobieca w Polsce w kontekście działań amerykańskich feministek
 • Sztuka krytyczna i zaangażowana społecznie
 • Współczesne powroty i eksperymenty
 1. „Konteksty sztuki” – wykłady
 2. Spotkania, rozmowy z artystami, oprowadzania kuratorskie

Zajęcia rozpoczną się w październiku i będą się odbywały 3 razy w miesiącu w godzinach popołudniowych (do czerwca 2016 roku).

Uczestników kursu obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 29 zł. Absolwenci, otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 12.10.2015 na adres mailowy: swos@labirynt.com

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Skrabek
tel. 81 466 59 20 wew. 31

Dane do przelewu:
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
Konto: 68124015031111001001550857
tytuł płatności: opłata rekrutacyjna SWOS