Studium Wiedzy o Sztuce

Studium Wiedzy o Sztuce 2017/2018 | nabór

Po raz czwarty zapraszamy na realizowane w ramach Studium Wiedzy o Sztuce wykłady, spotkania i oprowadzania kuratorskie, które ułatwiają swobodne poruszanie się po świecie sztuki współczesnej. Zajęcia są przeznaczone dla osób zainteresowanych sztuką najnowszą. Kurs skierowany jest do osób dorosłych.

Program SWoS składa się z kilku wzajemnie się dopełniających modułów. Pierwszy z nich to cykl wykładów, które w przystępny sposób wyjaśnią najważniejsze nurty sztuki XX i XXI wieku. Słuchacze dowiedzą się między innymi, czym jest: neoawangarda, performans, działanie site specific,  sztuka krytyczna czy też sztuka partycypacyjna. Poznają twórczość artystów kształtujących sztukę współczesną, poszerzą wiedzę na temat artystów, których prace prezentowane są w salach wystawowych lubelskiej Galerii Labirynt. Wykłady pokażą, w jaki sposób artyści powracają do awangardowych kierunków XX wieku, twórczo je reinterpretując. Eksperymenty te opierają się na znajomości doktryn i teorii, których poznanie pozwoli słuchaczowi na swobodne poruszanie się po świecie niezwykle różnorodnej sztuki najnowszej.

Kolejnym elementem programu są wykłady ukazujące, w jaki sposób sztuka łączy się z innymi naukami oraz sferami działalności człowieka. Współczesne praktyki artystyczne przenikają się z dyskursami naukowo-poznawczymi. Proponowany cykl wykładów dotyczy relacji sztuki z różnorodnymi zjawiskami i praktykami – filozofią, socjologią, polityką, psychologią, ekonomią.

W program studium wchodzą także warsztaty dyskusyjne dla osób szczególnie zainteresowanych pogłębieniem wiedzy. Ostatnią częścią programu studium są spotkania z artystami, kuratorami i krytykami, rozmowy poświęcone sztuce współczesnej oraz oprowadzania kuratorskie.

Studium pomaga stać się świadomym, otwartym na nowe doświadczenia odbiorcą sztuki współczesnej.

Program studium:
1. Sztuka XX i XXI wieku w kontekście wybranych zagadnień artystycznych – wykłady
● Zjawisko awangardy w sztuce
● Idea sztuki abstrakcyjnej: Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Kazimierz Malewicz
● Szkoła nowojorska: Jackson Pollock, Mark Rothko
● Sztuka w kontekście „kultury pragnień” – pop art, commodity art
● Ciało jako medium: body art, performans
● Sztuka wideo – wykład i pokaz filmów
● Sztuka krytyczna i zaangażowana społecznie
● Sztuka partycypacyjna
● Sztuka kobieca w Polsce w kontekście działań amerykańskich feministek
2. Konteksty sztuki – wykłady
3. Klub sztuki – dyskusje
4. Spotkania, rozmowy z artystami, oprowadzania kuratorskie

Osoby, które uczestniczyły w poprzednich edycjach SWoS, a chcą kontynuować naukę, mogą być zwolnione z wykładów kursowych.
Zajęcia będą się odbywały trzy razy w miesiącu we wtorki, środy lub czwartki o godz. 17.00.
Obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 40 zł. Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 17.10.2017 na adres mailowy: swos@labirynt.com

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Skrabek
tel. 81 466 59 20 wewn. 31

Dane do przelewu:
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
Konto: 68124015031111001001550857
Tytuł płatności: opłata rekrutacyjna SWoS